Sammen – enige om å synde (Del 6)

Synd binder og den skiller på samme tid – både på det menneskelige plan og i den åndelige virkelighet. Satan er en strateg i bruken og ledelsen av ondskapens åndehær og mennesker på jorden. Trenger han å bruke mange trekk samtidig for å forføre en sjel – så gjør han det.

Les Apgj. 5.1-11

Satan bruker gjerne mennesker som hører til i flokken blant de troende – til å forføre/forvirre mennesker bort fra Veien. En dag måtte Jesus snu seg til Peter og si: «Vik bak meg Satan» (Matt.16.23). Peter var nok ikke klar over at han gikk Satans ærend.

Satan kan også styre åndene på en slik måte at han sender mange samtidig – når han skal erobre «huset tilbake» (Matt.12.43-45). Bruken av åndene og sine egne barn her på jorden –  gir seg utslag i og retter seg inn mot to hovedlinjer.
1. Få mennesket bort fra tilliten til Ordet fra Guds munn.
2. Legge til rette for et såarbeid – med «mat» – som menneskets forderv liker og kjenner seg ett med.

Satan har lyktes godt med å få oss i Norden bort fra Guds Ord. Da ligger det åpent for han med et såarbeid så intensivt at vi vel ikke har sett maken til det noen gang. Ta som et eksempel media. Hva sår de på sine førstesider? Filmindustrien likeledes. Og vi er blitt forblindet til å tro at – skal vi følge med på den kulturen vi lever i –  så må vi fylle oss med denne maten fra avgrunnen. Veldig, veldig mange – er sammen – blitt enige om at det er greit at det såes i vårt kjød.
Men det sømmer seg ikke (Ef.5.3-5) for de hellige å gi rom for dette. Det er å gi rom for djevelen (Ef.4.27)

Ja, det går an å leve i denne verden uten å forlyste seg med synd! Det er forskjell på å forlyste seg med synd og det å leve i en syndig verden.

Synd binder. Binder til avgrunnen og skiller fra Gud. Det er den åndelige virkelighet.
Men også på det menneskelige plan binder og skiller synden.
Synden binder mennesker sammen. I det som hendte med Ananias og Safira så vi at – synden de var blitt enige om å leve i – holdt dem fast og sammen – til døden. Synden hadde ført til at de ble skilt fra den troende flokken, fra Jesus Kristus og fra Guds rike i all evighet.

På et styremøte, i en bibelgruppe eller forening kan man også stå sammen. Sammen i synden. Satan har forblindet mange til å tro at man kan baktale sin bror og søster uten at det får konsekvenser. Det kan det være en liten gruppe mennesker som samles. De har et «godt» åndelig syn – konservative holdninger – og stor innsikt i rettferdiggjørelseslæren. Likevel er de sammen – enige om å synde. Baktalen råder – og som en følge av den ender det ofte opp i løgner og halvsannheter. Konkurransesinnet og konkurranseånden er kommet inn. Selv vil man opp – og da må man baktale andre ned.

Hva blir frukten i ditt liv i forhold til den du baktaler? Det er åpenbart – jo lengere du holder på i baktalelsessynden mot din bror og neste – jo mer blir du skilt fra ham. Selv om dere tidligere hadde et inderlig og godt samfunn – så er synden nå kommet inn – og den skiller. Til slutt vil du ikke – eller kan du ikke ha noe med ham å gjøre. Går omveier for å unngå å møte han eller henne ansikt til ansikt.

Forferdelige løgnens far som blinder oss til å tro at det ikke er «så farlig» å gå over streken i forhold til baktale. Det ender i død! Dødt vennskap. Dødt kjennskap til Kristus. Evig død!

Hva kan løse deg – dersom du er en av dem som sitter fast i syndens lenker – djevelens snare? Hvordan skal du kunne få våkne opp – slik at du ser at du sitter fast  –  på et sted der du bare må fortsette å gjøre djevelens vilje? (2. Tim.2.26)

Det er en ting som er avgjørende! Du må få Jesus Kristus åpenbart for ditt hjerte! Du må til Ordet – inn i Lyset og få åpenbart Kristus. Det å få åpenbart Kristus gjør ende på djevelens gjerninger. Du trenger å få se at all synd – også din – ble lagt på Jesus.

«Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn åpenbaret, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger.» 1Joh 3:8

Djevelen og hans gjerninger – her i tiden – må fly når Lyset kommer inn. Vi blir ikke syndfrie eller rettferdige i oss selv, men et liv i Lyset –  i nåden  –  I Kristus – gir hos Gudsbarnet et NEI til synden, verden, djevelen og alle hans gjerninger. Og om dette under skjer i ditt liv – så er det Åndens verk og gjerning.

 

(I morgen kommer siste stykket i denne 7-dagers serien. Det stykket vil ha en litt annen tittel)

Sammen – enige om å synde (Del 1)

Sammen – enige om å synde (Del 2)

Sammen – enige om å synde (Del 3)

Sammen – enige om å synde (Del 4)

Sammen – enige om å synde (Del 5)