Sammen – enige om å frelse (Del 7)

Før verdens grunnvoll ble lagt (Ef.1.4) var det gjort en rådslutning (2.Tim.1.9). Der ble det bestemt at Du – menneske som leser dette – skal bli gitt frelse på ett sted.

I Jesus Kristus skal du få syndenes forlatelse og en rettferdighet som ikke står tilbake for hans. Han som var uten synd, men som på Golgata kors ble gjort til all verdens synd (2.Kor.5.21). De var enige om dette – de tre – Gud Fader, Sønnen Jesus Kristus og Den Hellige Ånd. De sto sammen – om å gjøre ett frelsessted for deg.

Den treenige Gud, Himmelens og jordens skaper – har utvalgt deg – til å bli frelst og til å være hellige og ulastelige i Jesus Kristus. Der – I Ham – er du hellig og ulastelig. Sånn ser og erklærer Gud det.

Men du ser på deg selv og sier – jeg skulle vært annerledes.
Du vil være sann – men ser så mye usannhet hos deg.
Du vil brenne av uselvisk kjærlighet – men du er egoistisk.
Du vil leve uten skammelig snakk og begjær – men fra dypet i hjertet bobler det opp og ut.
Jo mer du ser på deg selv – til trøttere og tristere blir du.

Når Herren Jesus Kristus ser inn over Norden – og menneskene som bor her – ja så er det med et blikk fullt av inderlig medynk  –  og jeg tror Jesus gråter over det han ser.  Han ser menneskene som bor i din by – i din bygd – i ditt hjem. Han ser deg.

Han kom for å søke og frelse det som var fortapt (Luk.19.10). Men de mange – ville ikke la seg frelse……(Luk.13.34)

Den treenige Gud elsket oss så høyt – at han gav seg selv for oss (Joh.3.16). For at du skulle få leve. Ufattelig kjærlighet til deg og til meg. Etter mange år på vandring som et Guds barn er ikke undringen blitt mindre – undringen over Guds nåde, barmhjertighet, langmodighet og hans store miskunn.

Et lite blikk inn i Jesu daglige bønnekamp for meg (Heb.7.25) – for oss – som er kommet til Gud ved Ham – skaper undren og gjenkjærlighet. Han ber for meg – at jeg må komme og være i hans Ord slik at tilliten til – og troen på Han må vokse.

Et lite blikk inn i åndsverdenes kamp – der gudsbarnet har falt i synd – igjen. Hele den treenige Gud i virksomhet for å overbevise om synden – men også for å vise rettferdigheten – Kristus.
Han står der – med inderlig kjærlighet og medynk –  strekker armene mot den som falt og sier KOM! Bli ikke liggende i synden! Bli i meg (Joh.15.4)! I det fullbrakte! I rettferdigheten! Ufattelig kjærlighet å få skue inn i. Det å få se Jesus Kristus – og tenk å være ett med Ham!

Hvilken rikdom å få ha sitt liv skjult i Kristus. Kristus mitt liv.  Hvilken herlighet og glede å få være frelst av nåde.  For en livssituasjon det er – å leve med Lyset og i Lyset – med sitt liv. Så fritt. Så trygt. Så tillitsskapende. Så fortrolig. Så vidunderlig å være elsket – elsket av himmelens og jordens skaper.

Guds kjærlighet – som han viser meg ved at Kristus døde for meg – for meg synderen. Det å få skue inn i forsoningens hemmelighet skaper et kjærlighetsforhold til Lyset, Veien, Kristus, Ordet, Frelseren – ja, til den treenige Gud.
Det gjør at jeg elsker og frykter Gud.

Alle de riktige læresetningene i rettferdiggjørelsens orden er viktige og gode – de skal forkynnes og proklameres – og når Kristus blir åpenbart for mitt hjerte blir det LIV. Det blir samfunn. Fortrolig samfunn som gjør at jeg hører og følger Lyset – Kristus (Joh.10.27.28). Kristendom er samfunn med levende liv. Jesus lever – selv når følelsene våre er på et bunnivå og vi kun tror «tørt» på Ordets sannheter.

Et lite blikk inn i den den åndelige virkelighet sier meg at – det er Jesus som holder fast. Ufattelig kjærlighet, barmhjertighet og nåde. Jeg ser at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til Ham. Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sien gaver, helliggjort og oppholdt meg i den rette tro,-  troen på Kristus.

«Meg til frelse jeg intet vet, uten deg Guds Lam, ene i din rettferdighet skjules all min skam.»

Den som er av Sannheten kommer til – og blir i Lyset med sitt liv (Joh.3.21).

 

 

Les gjerne også dette stykket i forbindelse med denne serien: Det haster å gjøre bot

Del 1-6 i denne serien finner du her:

Sammen – enige om å synde (Del 1)

Sammen – enige om å synde (Del 2)

Sammen – enige om å synde (Del 3)

Sammen – enige om å synde (Del 4)

Sammen – enige om å synde (Del 5)

Sammen – enige om å synde (Del 6)