Nytt fra styremøtet

Hvert år er det noen i Sareptas styre som enten går ut av styret eller som blir gjenvalgt for en ny periode på 3 år. Nå er det avklart hvem som sitter som styremedlemmer og varamedlemmer det neste året.

Johannes Kleppa (t.v) er formann  og Andreas Nilsen (t.h) er nestformann i Sarepta.

Formann og nestformann i Sarepta

Øvrige styremedlemmer er Asbjørn Barlaup, Oddvar Egeland og Svein Wilhelm Nessa. 1. varamann er Gunnar Nord-Varhaug og 2. varamann er Rolf Lavik. Varamennene møter alltid på styremøtene.