Menneskets ånd og åndsmaktene

De aller fleste mennesker tenker nok at de er frie og ikke styres av noen andre enn seg selv. De tar feil. De glemmer….eller vet ikke at det finnes en høvding over luftens makter. Han leder ondskapens åndehær i himmelrommet. Hans ånd er virksom i vantroens barn og han ønsker også å styre å lede Guds barn inn på sin vei til avgrunnen. (Ef. 2. 1-2 og 6.12)

Menneskets ånd føres og ledes. Du føres og ledes! Det trenger absolutt ikke bety at du er besatt av onde ånder, selv om det også finnes mennesker som er det, men din ånd påvirkes, ledes og føres av noe utenfor deg selv.

Høvdingen over ondskapens åndehær er ikke opptatt av å samle seg flest mulig åpenbare tilbedere her på jorden, men han ønsker å få lede flest mulig mennesker. De må gjerne tro at han ikke finnes bare de ledes av han. Enkelte mennesker ser det tjenlig å være tilbedere av denne høvdingen ved at de oppnår ære berømmelse og makt. Les om popidoler her: http://lm-vestjylland.dk/filer/docs/Djaevelens%20aand%20og%20tidens%20aand.pdf

Under andre verdenskrig ble mange, mange kristne familier i Tyskland fanget inn av nazismen. De ble åpenbare tilhengere av denne makt og åndsretning. Den «tidsånd» som rådet og ledet menneskenes ånd på slutten av 30-tallet i Tyskland, hadde en fører. Føreren var høvdingen over åndsmaktene. Åndsmaktene ble satt på og inn mot menneskenes ånd…..for å lede dem. Mange av de «kristne» spurte seg i ettertid: «hvordan kunne jeg gi meg hen til nazismen?». Det kunne de fordi høvdingen over ondskapens åndehær satte inn sine krefter mot menneskets ånd i et helt folk samtidig. Det var tidsriktig og det var tidsånden i den tiden. Menneskenes tanker og dets ånd ble ensrettet. Kun de som holdt seg til Sannheten/Kristus eller andre som tviholdt på en eller annen ideologi langt til side for nazismen ble stående imot denne tidsånden og åndsstrømmen.

Høvding over ondskapens åndehær er virksom i Norge. På kort tid har han fått menneskemassene til å tro løynen. Et «helt» folk har på mindre enn en generasjon skiftet mening og standpunkt i saker som har med naturen og selve skapelsen å gjøre. Nå ser høvdingen over ondskapens åndehær at han har vunnet så mye terreng i menneskenes ånd i Norge, at tiden for å brøle mot den lille kristne rest er kommet. Han vil skremme oss til en «kristelig» tilpassningsvei som ender i avgrunnen sammen med han.

Høvdingen har alltid hatt samme strategi i åndskampen…. helt fra fallets dag. Hans første og siste kamp går ut på å få menneskene bort fra Guds Ord. Klarer han det ….så har han vunnet seier. Da blir nemlig mennesket så mottagelige for hans løyner. Høvdingen har klart å få de «fleste» i det norske folk bort fra Guds Ord. Det betyr ikke at hele folket har lagt bibelen eller et religiøst liv på hylla, men Guds Ord er ikke lenger en autoritet over en selv. Man drives ikke lenger av Guds Ånd. (Rom 8.14). Mange har mistet Guds Ånd, pantet på arven.
Guds Ånd bor i oss (de som er blitt født på ny) og den driver og leder oss (Guds barn) ved Guds Ord. Den driver oss til Kristus. Han som er eneste veien til frelse og evig liv hjemme hos Gud Herren.

«Gløym ikkje plassen ved Frelsarens fot. Der får den kraftlause styrke og mot. Lev nær din Frelsar, så får du hans sinn, Då kan du sanka for himmelen inn Og leva til æra for Jesus.»