På glatte steder……sklir og sklir og sklir man…..

«Vi må bryte prekestol-fellesskapet med alle de kvalifiserte vranglærerne som enten står bak selve vedtaket eller som tar det i konkret bruk rundt i kirkene og vi må bryte menighets-samkvemmet ved at vi uteblir fra alle de stedene der vranglærere opptrer som om de var sanne og rette forvaltere at Guds høyhellige frelsesgaver.» Dette skriver Odd Sverre Hove i Dagen 20. april og vi støtter dette.

Det er forferdelig og bli satt på glatte steder der det ikke er feste for foten samme hvor man trør. I Salme 73 står det: «Ja, på glatte steder setter du dem. Du lot dem falle, så de gikk til grunne.» Sal 73:18
Herren kan sette mennesker på glatte steder! De menneskene som settes der….. sklir uten å kunne klare og komme på trygg grunn. Det henger sammen med det vi kan lese om i romerbrevet: «Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.» Rom 1:28

Odd Sverre Hove

Odd Sverre Hove skrev i Dagen den 20.4 en viktig veiledning til oss. Der veiledes vi ut fra Guds Ord til å bryte menighets-felleskapet og menighets-samfunnet med vranglærerne. Du kan lese stykket i sin helhet her: Link her

En del av oss meldte oss ut av DNK for mange år siden. Det kunne være forskjellige grunner til at vi gjorde det. For noen var det Bibelens ord om tjenestedeling som gjorde at de ikke ville gå til DNK for å høre en kvinne som opptrådte som hyrde og lærer i menigheten. For andre var det uaktuelt å gå å høre forkynnelse fra menn og kvinner som åpenbart unnlot å forkynne bibelens sannheter og endatil tåkelegge dem.

I bedehusbevegelsen ligger vi ca. 30-40 år etter utviklingen i DNK. Mange av oss har vennet seg til å gå og høre på vranglærere i kirker og forsamlinger, og støtter opp om prester (menn og kvinner) som åpenbart ut fra Guds Ord ikke skulle inneha noen hyrde- og lærestilling i kirken. Vi kan gjerne opprette trossamfunn i bedehusbevegelsen, for de som kjenner det ubekvemt og ikke stå tilsluttet noe sted, men vi bør ikke være kjepphøye nå i denne situasjonen. Vi trenger å ydmyke oss og hjelpe hverandre inn til fundamentet, for også i bedehusbevegelsen er vi på skli.

Mange bedehusfolk vil fortsette og støtte opp om de prester og biskoper som stemte for vedtaket i kirkemøtet om liturgi for likekjønnede. De vil også fortsette å gå og høre på prester, som ikke var på kirkemøte og stemte, men som likevel praktiserer enighet med vedtaket. For andre av oss vendes våre blikk og oppmerksomhet mot oss selv, våre ordninger, våre gjerninger, vår bibeltroskap og vår kristelige vei……… på en måte som gjør oss til etterfølgere av vår egen kristendom, menighet eller organisasjon i stedet for etterfølgere av Kristus. Vi «vestens søvngjengere» trenger Herren Kristus, Hans frelse og Hans Ord innover og inn i våre liv.

Det er forferdelig å bli satt på «glatte steder» ….der man fortvilet ser at det bærer bare en vei…..

Peter hadde en dag et rop til Jesus Kristus: «Herre frels!» sa han da han holdt på å gå under. Det er redningen også for deg som sklir og sklir og sklir…….Du må rope om frelse og at Herren må gi deg omvendelse.