Andaktsboken «Ett er nødvendig» mottas med takk

Sareptas ungdomsteam har fått kontakt med en liten evangelisk menighet i Málaga. Menigheten ledes av en amerikansk misjonær, som for en stund siden var på besøk hos teamet. I den forbindelsen fikk han noen eksemplarer av andaktsboken til utdeling i menigheten.

 Det var en fornøyd menighetsleder som med takknemlighet mottok noen sett med andaktsbøker til utdeling i menigheten. Selv om vi kanskje ser ulikt på noen lærepunkt, er det likevel mye flott i denne menigheten, og menighetslederen var glad for å få andaktsbøkene til utdeling.

Forrige søndag var en av teammedlemmene på gudstjeneste i denne kirken. I løpet av prekenen ble det sitret fra andaktsboken til Hans Erik Nissen, og det var tydelig å fornemme at flere i forsamlingen hadde gjort seg kjent med boken. På bokbordet lå det flere eksemplarer av andaktsboken.

Baptistkirke i Malaga

Også i andre menigheter og ellers har en fått utdele andaktsbøker både til bekjennende kristne og til ikke-kristne. Du som ber, vær gjerne med å be om at Ordet må bli mottatt i hjertene til de som leser, og at også denne andaktsboken kan bli til hjelp for flere her i Spania.

 

Skrevet av Asger R.N.

Bilde: Pastoren i den lille spanske menigheten siterer i sin tale fra andaktsboken til Hans Erik Nissen

One thought on “Andaktsboken «Ett er nødvendig» mottas med takk

Comments are closed.