Arrangementer

Sarepta prøver på å legge til rette for møtepunkt mellom mennesker og Guds Ord mange steder i Europa. Noen av samlingene vil spesielt nevne i dette stykket. Påmeldingene til bibelhelga i Bygland og til Sareptas Bosenter er allerede i gang.

 

Bibelhelg i Bygland 24.-26. juni
Dette arrangementet er i slutten av uke 25 vil vi legge til rette for hvert år, om Herren vil. I 2015 var det ca. 70 deltakere og vi hadde gode dager sammen. KVS Bygland la alle ting godt til rette og mange kommenterte den gode maten vi fikk servert. Les mer her

Sarepta Bosenter
Påmeldingene er begynt å komme inn. Høsten 2015 var en gjeng samlet til Sareptas Bosenter i Malaga for første gang. Det å være inn under Guds Ords forkynnelse over lang tid…. bar frukt. Det var gode tilbakemeldinger fra deltakerne i fjor. Les mer her

Påskemøtene i Rogaland
Sarepta vil holde møter fra Skjærtorsdag til og med 1. Påskedag på Salem bedehus på Sola. Velkommen fra hele distriktet. Johannes Kleppa og Dagfinn Sandal vil forkynne Guds Ord. Forskjellige sangkrefter på møtene. Noen ungdommer har tatt ansvaret for møteledelse og kaffeserveringen. Les mer her