Israel – Guds utvalgte folk

Helge Simonnes anklager Vebjørn Selbekk for å skjule selve hovedargumentet for å støtte Israel; Gud har gitt Israel eiendomsrett til landet. Han viser hvor farlig denne tanken er, med å vise til lignende tankegods hos Trump og Putin.

Nå er det stor forskjell på USA, Russland og Israel. Gud har ikke gitt disse landene noen løfter. Å tenke at en er et utvalgt folk, basert på egen storhetstenkning, er farlig. Men å tenke at Israel er Guds utvalgte folk, er ikke annet enn å si det samme som Bibelen. Vi kan f.eks. sitere Jer 31,10: «Han som spredte Israel, skal samle det og vokte det».

I det sekulære Norge er det regnet som galt å basere et standpunkt på et religiøst Skrift. Er Bibelen en kilde for våre synspunkter, så blir vi straks definert ut. Likevel bekjenner jeg åpent: Israel har fått løfter om et land, og det sørger Gud for blir oppfylt i våre dager.

Denne tro på at Gud handler i historien, gjør at jeg legger merke til Guds under med Israel. Bare at jødene eksisterer som folk er et mirakel. Det finnes intet folk i historien med en like lang historie. At det ble flertall i FN for en delingsplan av Israel, er underlig. Både like før og like etter det møtet, var både USA og Sovjetunionen imot delingsplanen.

At Israel klarte å forsvare seg, er et eneste stort mirakel. At de har klart å ta imot 4 000 000 innvandrere, absorbert dem og etablert et av verdens beste demokratier, er et under. Å se ørkenen blomstre, er forunderlig å se. Vi kunne fortsatt listen i det uendelige. Men kanskje vi skal avslutte med det som skjedde 13. april i år. Da ble Israel utsatt for historiens største rakett-angrep. Aldri er et land blitt angrepet av så mye som 330 raketter på 15 minutter. På en veldig god dag, kan Israels rakettforsvar skyte ned 90 % av rakettene. Men når det kommer så mange, ville selv 90 % vært et mirakel. Israel skjøt ned 99 %. Kun 4 raketter traff landet, men uten at det gjorde noe skade. Gud vokter sitt folk!

Løftene i Bibelen hjelper oss til å se mirakelet. De er også med å skape en kjærlighet til Israel, som verner deg mot antisemittismen. Israel utsettes for løgner og kritikk, omtrent uansett hva de gjør.

Men vi bruker ikke Bibelen som argument for praktisk politikk. Her bruker vi vanlige fornuftsargument. Løftene sørger Gud for å oppfylle på egenhånd. Det er bare å åpne øynene å se.

Sionismen er en politisk bevegelse. Den er i liten grad religiøst motivert. Den er oppstått som en erkjennelse av at jøder aldri vil være trygge noe sted, om de ikke får et land de selv kan bestemme over. Motivasjonen er trygghet, trygghet, trygghet.

Også den pågående krigen i Gaza, er motivert av trygghet. Israel følte nok en gang at de var utsatt for en eksistensiell trussel. Hamas er tydelig i sin målsetting. De vil gjenta lignende angrep, til Israel er utslettet som land. Da forstår vi at Israel må gjøre det slik at Hamas ikke får anledning til det.

Sionisme er ikke en ondskapsfull kolonialisering av arabere. Og slett ikke utryddelse av dem. Sionismen sin idé, var at det var plass til både jøder og arabere i landet. De har også flere ganger takket ja til en delingsplan. Hver gang har araberne takket nei.

Sionismen grunner seg også på en tanke om rettferdighet. Hvorfor skal ikke jødene få ha et bittelite land, når araberstatene har 25 stater. Hvorfor kan ikke jødene få disponere 0,2 % av det området araberne har?

For å si at du er sionist, trenger du ingen religiøse argument. Det trengs bare en smule empati med jødenes mørke historie. Og en liten forståelse for at de trenger et land de selv får bestemme i.

Men troen på Bibelens løfter hjelper deg til å se Guds under, og gir deg en kjærlighet til landet som verner mot hatet som råder.

Ole Andreas Meling

Daglig leder Misjon Sarepta