Når følelser definerer virkeligheten

Foreldre.net hadde onsdag et foredrag om den nye kjønnsideologien som flommer over Norge. Den velter inn over oss som et stort snøras, og ødelegger alt på sin veg. Den har inntatt lovverk, media, lærebøker og politikere. Majoriteten av helsesykepleiere følger med. Svært mange reagerer intuitivt på dette, men få våger å åpne munnen for å si fra. Nå vokser det opp en generasjon som er lært opp til å tenke som kjønnsideologene.

Brynjar Østrem var det som foredro. Og det gjorde han veldig godt.

Hva er en kvinne? Spørsmålet er blitt aktuelt etter en dokumentar i USA. Ingen med en viss akademisk bakgrunn kunne svare på spørsmålet. Svaret de gir er bare fordummende: De som føler seg som en kvinne, er en kvinne. Og vi må spør videre: Men hvordan føles det å være en kvinne? Hva er det du føler? Hva en kvinne er, er jo umulig å definere. Det er bare en følelse, og kan derfor ikke defineres. Det finnes i teorien like mange kjønn som det finnes mennesker på jorden.  

Dette baseres på en tenkning at følelser definerer sannhet. Det du føler, det er du. Det er en ny vri av Rousseaus autentiske menneske. Vi skal la vårt indre få definere oss. Da er vi ekte og autentiske.

Dette er absurd når det gjelder kjønn. Men om vi drar logikken videre, blir det enda mer absurd. Vi kan føle oss unge og vi kan føle oss gamle. Vi kan føle oss kloke og vi kan føle oss dumme. Men det er slett ikke sikkert dette er virkeligheten. Følelser gjør ingenting med vår virkelig alder. De forandrer heller ikke vår virkelige klokskap.

I alle år er kjønn definert av biologi. Den som produserer egg-celler, er kvinne. Den som produserer sæd-celler er mann. Så enkelt er det! Dette forandres ikke av følelser. Heller ingen hormontabletter eller operasjoner kan endre det. Det er gitt ved unnfangelsen.

Vi har derimot alle en personlighet. Den er unik, og kan være svært forskjellig fra person til person. Vi kan sortere mennesker litt grovt inn i maskuline og feminine. Begge kjønn har maskuline og feminine utgaver.

I kjønnsideologien sauses dette sammen. Har du en maskulin personlighet, blir du mann. Har du en feminin personlighet, er du nok kvinne. Ja, egentlig er det ikke så enkelt heller. For det er jo ikke sikkert den feminine mannen føler seg som kvinne. Det avgjør jo bare han. Kanskje føler han seg som noe helt annet.

Til mann og kvinne skapte ham dem, sier Moses. Alle vitenskapelig fakta underbygger det. Å rive ned disse rammene som er gitt fra skapelsen av, er dypest sett et resultat av fiendskapet mot Gud i oss. Vi vil ikke det skal være slik Gud har skapt oss. Vi vil ikke at Gud skal bestemme noe som helst – ikke en gang vårt kjønn.

Dette fører dagens unge inn i kaos og forvirring. Kvinneidrett blir ødelagt. Jenter får besøk av gutter i garderoben. For noen fører det til uopprettelig skade ved operasjoner og hormon-piller. Det er en kjent sak at disse pillene har store bivirkninger.

Personer med ulike psykiske problemer eller diagnoser, er overrepresentert i de som føler de er født i feil kropp. Det er ikke uvanlig at vi prøver å finne årsaken til våre vonde følelser. Så får vi plassert det her. «Jeg er nok født i feil kropp.» Men det er en skjebnesvanger feilslutning. Og det er vårt samfunn som står ansvarlig. De fleste erfarer etterhvert at det var helt andre ting som var årsak til de psykiske vanskene.

Men kanskje det mest uhyggelige er hvor lite rom det er for å diskutere dette. Vi går imot et stadig mer totalitært samfunn. Samfunnet tåler ikke motstemmer i denne saken. Brynjar Østrem skulle egentlig ha arrangementet i Vigrestad idrettshall. Men foreldre protesterte og sa at de ville komme til å melde seg ut av idrettslaget om arrangementet ble gjennomført. For å unngå bråk, trakk foreldre.net seg. De valgte i stedet Vigrestad misjonshus. Det ble fylt opp til randen. Rundt 350 mennesker kom. Det er da fortsatt noen som vil lytte til argumentasjonen mot kjønnsideologien.

Ole Andreas Meling