«Jeg trodde vi var glemt»

Det smerter skikkelig å høre disse ordene fra kontakten på et lite sted i Norge. Vi har ikke vært der siden april i 23 og nå sendte vi ny forespørsel om møte i mai 24.

Er det noe vi ikke ønsker……så er det å «glemme» småstedene.  Men det er blitt så mange slike steder vi må og bør besøke.

Ja, vi kommer for sjelden og vi skulle stoppet lenger når vi først kommer. Dette smerter….
Samtidig kjenner vi på at vi er så få…….og at vi ikke makter mer…….

«Det store frafallet»
vi ser i Norden i dag henger først og fremst sammen med at djevelen, hans åndehær, makter og myndigheter får de bekjennende kristne bort fra Guds Ord. Da får denne verdens tankebygninger bo og vokse blant oss.
Guds Ord får ikke bryte ned denne verdens tankebygninger og festningsverk. Da blir det heller ingen trang etter fast grunn å stå på for mange som bekjenner kristennavnet. De blir stående på sin egen og denne verdens grunnvoller. Men det ender jo evig galt….

Det finnes bare én urokkelig frelsesgrunn. Jesus Kristus. Han som er Guds Ord.
Glidebanen bort fra Guds Ord ender i frafall. Tallet på forhenværende bekjennende kristne bedehusfolk er stort. Mange sultet seg i hjel.

Dele Guds Ord. Bilde: Adobe Stock

Det er enda åpne dører for Guds Ord
– mange steder åpner Herren hjertedører for Ordet….. og vi ser frukter.

Hva har så du tenkt at din hovedsak skal være de dager du måtte ha igjen på denne jord?
Jeg håper at du vil svare: Å bli funnet i Kristus.
Så er det slik …..at de som har fått sett at frelsen kun i Kristus Jesus og lever i Han….…de kan ikke la være å bringe Ordet om Ham videre. Det blir deres hovedsak i livet!

Om du er «ledig på torget»….Så vit dette: Det er en tjeneste som venter på deg!
– Kan du være med i bønnetjenesten for reiserutene til Sarepta?
– Reiserutene finner du på hjemmesiden der de fleste av møtene ligger
– Be om budskap til den som skal stille seg frem. Be om at Gud må åpne en dør for sitt Ord.

Be om at Herren må drive ut arbeidere i sin høst!
– Det er NÅ det trengs….ja, i aller høyeste grad trengs det nå omreisende forkynnere som kan ha både ett møte og mange møter på «småstedene» i Norden.
– Be om at Herren må utruste med nådegaver….også evangelistnådegaven

Vær med å sende ut nye forkynnernådegaver
– Skal Sarepta få sende ut flere forkynnere så må et misjonsfolk stå bak og sende dem ut. – Blir du med å sende?
– Det vil koste noe for deg!…….
…..ja, det vil koste selvlivet ditt.

Hovedbilde: Adobe Stock/Fotolia