Kvinnehelg på Holmavatn

55 kvinner hadde funnet veien til leirstedet på Høgjæren denne helgen. Jæren viste seg fra sin barske side med sterk vind og snøstorm. Men inne var det fyr i peisen, strikkepinnene gikk varme og drøsen gikk godt.

Kristian Fagerli og Tor Andre Haddeland talte Guds Ord for en lydhør forsamling. Mange gav uttrykk for at det var både oppbyggelig og sjelesørgerisk å lytte til forkynnelsen.

Katrine Fredly og Elisabeth Gjerde Haddeland sang.

Anne Kari Gausel arrangerte påskeverksted der alle som ville fikk lage en nydelig og meningsfull påskedekorasjon.

Mange deltakere sa at de ville komme igjen neste gang det ble kvinneweekend. Derfor er helgen 7.-9. februar 2025 allerede satt av til det. Noter deg datoene allerede om du har lyst til å bli med.

Kristian Fagerli, Tor Andre Haddeland og Elisabeth Gjerde Haddeland vil bli med som talere og sangere.

Bodil Gjerde