Bibelundervisning i julestria

Når tid er en god møtedag eller et godt møtetidspunkt?
Om man legger øret til og lytter, som møteplanlegger, ja, så tenker mange etter hvert at noen god møtedag eller møtetid ikke finnes. Jo, kanskje på en Søndag…… om jeg da ikke er på hytta, at ingen viktige sports- eller kulturarrangement er samtidig eller at noen av våre andre tidstyver har vært der og tatt tiden vår. Tidstyvene kjenner vi alle til.

Sandnes bedehus ved Risør. Boksalg og kaffepause mellom bibeltimene

Nå…….siste uka før jul holder jeg bibeltimer både på Sandnes bedehus ved Risør og på Kvitsøy. Midt i verste «julestria» kaller vi inn til doble bibeltimer kveld etter kveld. Og det slår ikke feil denne gangen heller…..de som har behov for å høre Ordet forkynt….de kommer!

Så fint at det er noen som gir Jesus Kristus rom….Ordet rom i sitt liv, sitt hjem og i sin forsamling. Ordet…..Ordet som ble kjød. Vår Frelser.

Helt fra den dag Jesus lot seg føde av en kvinne i en stall i Betlehem…….og frem til i dag…….er det så alt for få som ønsker Han velkommen inn.
Du som leser disse linjer og som enda ikke har ønsket Jesus velkommen inn i ditt hjerte og ditt hjem…..
La Han denne julen få komme inn……

Å, kom, jeg opp vil lukke Mitt hjerte og mitt sinn Og
full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn! Det er ei
fremmed bolig, Du har den selv jo kjøpt, Så skal du blive
trolig Her i mitt hjerte svøpt.

Jeg gjerne palmegrene Vil om din krybbe strø. For
deg, for deg alene Jeg leve vil og dø. Kom, la min sjel dog
finne Sin rette gledes stund, At du er født her inne I hjer-
tets dype grunn!