Det er tid for å være våken

Vi er nettopp ferdig med møtehelg på Nærbø bedehus. Taler denne helgen var Ove Heradstveit fra Sotra. 25-40 var samlet hver kveld.

Ove var et ukjent navn for de fleste her i området. Første gangen jeg hørte navnet var under bibelcampingen i Fyresdal i sommer. Ove og familien var deltakere.
Rett før ett av møtene ringte det en bekjent: «Ove Heradstveit. Han må du benytte som taler ved anledning». Senere denne høsten, sendte Hans Bergane meg en mail. «Frode, kan du ta imot en taler som heter Ove Heradsveit en helg denne høsten?».

Nå når møtene er over, er jeg glad jeg sa ja.
Vi har fått sitte under en forkynnelse som man ikke hører så ofte i våre dager.

Temaet som Ove hadde fått lagt på hjertet var Jesu gjenkomst, med utgangspunkt i Matteus 24.3-14.
Profetiene om at Jesus skulle komme første gang gikk i oppfyllelse. Men Bibelen forteller også at Jesus skal komme igjen. Dagen nærmer seg.  Ingen kjenner dagen eller timen. Men fødselsveene skal øke i den siste tid. Om vi er våkne og ser rundt oss, så ser vi at dette skjer nå, ikke minst når vi ser på hva som skjer med Israel. 7.oktober ble nevnt som et eksempel.


Akter vi på tegnene? Eller har vi sovnet? Kjennetegnet på en brud er at hun venter på at brudgommen skal komme for å hente henne. Venter du på brudgommen? Eller har du sovnet? Det ble talt om at det skal bli en lovløshetens tid (v.12). Lovløsheten skal ta overhånd, og kjærligheten skal bli kald hos mange. Hva ser vi rundt oss? Lovløsheten øker i omfang. Det som tidligere ble sett på som synd, er nå tillatt.


Et annet tegn er mange falske profeter som skal stige frem i vår tid (v.4-5 og 11). Kjennetegnet på en falsk profet er at han taler usant om Kristus. Vi må ta oss i vare så vi ikke blir ført vill. Den siste kvelden talte han over alle tegnene som står omtalt i teksten.


Flere av tegnene har tiltatt den senere tid. Men trøsten for en kristen er at forløsningen stunder til. Luk 21.29: Men når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hode, for deres forløsning nærmer seg»

På det siste møtet sang vi 866 fra «Syng for Herren», hvor siste verset oppsummerer budskapet:
«Ja, jeg må bede, gjør du meg rede! Rede ved aften eller ved gry! Da når du henter, bruden som venter , Løft også meg med dine i sky.»

Frode Hegle