Hele Norges kristne sang- og salmebok

Sangboka brukt på de mange bedehus er en stor skatt. Ja, den kan vanskelig overvurderes. Den rommer hjerteslaget fra mange av de store vekkelser både i Norden, England og Amerika. Her er det levd kristenliv og ekte, bibelsk sjelesorg. Det er alvorlige vekkelsessanger og glade lovsanger. Lovsangene er ikke sentimentale gjentakelser, men det kommer tydelig fram hvorfor en lovsynger. Himmelsangene har også en ekthet over seg som griper en pilgrim.

Vi finner Kingo, Brorson, Lina Sandell, Rosenius, Fanny Cosby, Blix, Bjerkrheim. Ja, og mange flere som har loddet dypt i troen, og klarer å formulere dette i vakre dikt. Disse er tonesatt med melodier som ofte er enkle og lette å lære, men også mange ganger gripende vakre.

Disse sangene har vært et felleseie for alle Lutherske organisasjoner med tilknytning til bedehuset. Det har vært et unikt samarbeidsprosjekt. Det har også bundet generasjoner sammen, ved at vi har sunget de samme sangene. Sangboka har også vært bedehusets liturgi, som sikret at teologien ble tatt vare på og ble sunget inn i hode og hjerte.

I tillegg har vi i bedehusland hatt en musikklags-tradisjon og ulike sangere som har sunget evangeliske sanger inn i våre hjerter.

Alt dette er vi i ferd med å miste. Sangboka er i dag lite i bruk. Noen steder brukes den på storskjerm. Men mange steder brukes den ikke i det hele tatt. Bare ytterst få av sangene er nå kjent for de fleste unge kristne. Sangene som nå brukes, er ikke gjenstand for samme teologiske prøving, og de har ofte en kort levetid. Det blir ikke generasjonssanger.

Selve sangboka er gått ut av produksjon. Den er heller ikke lenger å få kjøpt. Mange har sørget og vært forferdet over det. Men ingen har gjort noe særlig med det.

I Sarepta prøvde vi å kontakte Lunde forlag, for å oppmuntre dem til et opptrykk av sangboka. Det viste seg vanskelig. Det var ikke bare å trykke den opp igjen, de måtte innhente rettigheter fra komponister og forfattere. Det er en stor jobb. Den hadde de nok gjort om de hadde fått garantier fra de ulike organisasjoner på at de ville bruke den, men det fikk de ikke.

Så har en liten organisasjon, Norges Bibelkirke, tatt saken i egne hender. De har fått rettigheter og trykket opp en sangbok i kommisjon med Lunde forlag.

Den har ikke hatt en like bred komitè, og det blir spennende å se hvor stor del av kristen Norge som tar den i bruk, men vi vil i alle fall anbefale den sterkt.

Sangboka bygger på den gamle sangboka. Noen sanger vil nok bli savnet, men det store flertall er tatt vare på. Det er samtidig 200 nye sanger. Disse henter mye av det beste fra de evangeliske sanger som er brukt på bedehuset. Og det var litt artig å finne mange av de sanger jeg selv har samlet i min private sangsamling. Du finner sanger brukt av Marit og Irene, Flekkerøyguttene, Odd Dubland med flere. Her er også 50 barnesanger, de fleste vel kjente for de som har vokst opp med tradisjonelle bedehusmøter.

Det er bedehusets åndelige arv som her tas vare på. Boka er til salgs i alle kristne bokhandler og hos bokhandelkjeden Ark. Om tilstrekkelig mange kjøper boka, vil det også bli økonomi til en melodibok.

Vi vil gratulere kristen Norge med denne sangboka!

Ole Andreas Meling