Faste møter i Bergen

Flere steder rundt om i landet har Sarepta nå faste møter. I Bergen startet vi opp med dette i september. Første tirsdag i måneden er det Sareptamøte på Hilleren Misjonshus (Hillerenveien 86.) på Mathopen. Vi vil ønske velkommen fra hele «stor Bergen». Særlig ønsker vi deg velkommen….du som ikke bruker å gå på kristelige møter, men som likevel er spørrende til livet….meningen med det og hva evigheten vil bringe. Ja, Evigheten!

Forskjellige talerkrefter deltar. Det vil bli misjonsinformasjon, sang og tale. Vi avslutter med en enkel bevertning. Møtene starter kl. 19.00

Tirsdag 3. Oktober: Hans Bergane
Tirsdag 7. november: JOhannes Kleppa
Tirsdag 5. desember: Audun Hjellvik