Leines Menighetshus i Steigen

For første gang la Sarepta turen til Steigen.
Det begynte bra da jeg tok av fra E6. Først en lang tunnel på 8 km. Så kom 90 km skilt opp og veiene var bare lange sletter. Etter hvert ble farten satt ned. Veien ble smalere og smalere. Mer humper og skjevheter…..og enda smalere vei igjen. Så var jeg fremme på Leines. 
Kom frem i regn, blåst og kaldt vær.

Sent mandag kveld begynte det å lysne opp ute i havet

I dag er det opphold og jeg ser at dette er en fantastisk plass! Så fint…..at de som bor her ikke trenger å ergre seg over smale veier eller litt regn og blåst av og til.

Det bor ildsjeler her i området. Herren har noen her som år ut og år inn legger til rette for møtevirksomhet på Menighetshuset……både for barn og eldre. Flere av dem har klingende sørlandsdialekt.

Denne enkle tegningen henger på døren inn til Søndagsskolerommet
Tjenlig rom til Søndagsskole

Det kom bra med folk på møte første kvelden. Noen hadde kjørt en time i bil for å komme på møte. En sanger fra Randesund sang og vitnet på møtet etter velkomstord og åpning.
Siden det var første gang Sarepta var her ble det en del informasjon.
Så det viktigste….forkynnelsen av Guds Ord. Den ble tatt imot og flere kom og sa at det ble til mat for sjelen.

Møtesalen i Leines Menighetshus

Kvelden ble avsluttet med kveldsmat…..og mens den pågikk var det flere som kjøpte bøker. Flere bibler ble solgt og ei dame fikk denne kvelden sin første Bibel på norsk.

I det dette stykket legges ut på hjemmesiden er det bare noen timer igjen til nytt møte på Leines Menighetshus. Takk til alle dere som ber for reiserutene, stedene og for menneskene som bor der vi har møter…….. be også for oss som stiller oss frem i Ordets tjeneste.

HB