Stor gaveøkning i 2022

Sarepta er startet fordi noen fikk et kall. Vi ville skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker i Norden, Spania og Nord-Afrika. Men å få et slikt kall, krever mange hender. Gud må gi oss arbeidere som får det samme kall, og han må kalle givere til å støtte det. Arbeidet i Norge er misjonsarbeid. Vi reiser rundt på små bedehus, med lange reiser og ofte lite kollekt. Uten personer som støtter, går ikke dette opp.

I Spania får vi noe inntekt på senteret, men 2/3 av utgiftene finansieres av gaver. Vi har 4 ansatte i Spania, rettet mot evangeliserende misjonsarbeid og diakonalt arbeid, og vi har 5 ansatte som drifter senteret.

Det har vært et år hvor vi har vært i bønn til Gud om vi får nok på kontoen til å betale månedslønna, men krukka ble aldri tom.

Takk til hver enkelt giver. Takk til Gud som har gitt oss dette kall og den tjeneste. Det er noe av det mest dyrebare et menneske kan ha, et kall til tjeneste fra himmelens og jordens skaper. Da blir hver dag fylt med innhold og mening, men også med kamp og trengsler, og da kan livet bli til himmelsk velsignelse for andre mennesker.

Vil du være fast giver, så ordner du det enkelt på våre nettsider under fanene støtt oss.

Ole Andreas Meling