Ungdom vil ha flere møter på Rygg

Det var med en viss tvil jeg prøvde å leie bedehuset i Etne. Vi har vært på Enge bedehus i Etne sentrum 3 ganger tidligere. Sist gang kom ingen. Heldigvis kom det en flott gjeng fra Lundeneset den gang, slik at vi fikk ha et møte likevel.

Denne gang var det opptatt på Enge. Men kanskje dere kan prøve på Rygg, foreslår kontakten vår på Enge. Da kjører vi 5 km videre. Her var de svært positive til at vi kom. De vil henge opp plakater og de ville annonsere. Det var kun planlagt et møte på Rygg bedehus dette halvåret, og de var glade for at det kommer noen. Og bedehuset er særdeles vakkert og flott, nesten som en kirke.

Ja, kommer det ingen denne gang, så tror jeg at jeg gir opp Etne. Kommer det 5 personer, skal vi være glad. Jeg har med min datter i bilen. Hun går på Lundeneset, og det ryktes at det kommer noen derfra på møtet.

Denne gang skulle vi bli til skamme. 10 personer fra bygda og 15 fra Lundeneset. Noen derfra bidro med sang og åpning. Det skulle bli et svært så oppmuntrende møte.

Etter møtet kommer jeg bort til noen ivrige ungdommer. De var så begeistret for å være her, og de hadde allerede bestemt seg for å komme tilbake. Her vil vi tilbake å holde møte! De kan jo ikke bare ha 2 møter dette halvåret! Jeg gir dem navn på kontaktperson.

En brann var tent i ungdommene. Det må skapes møteplasser mellom Guds Ord og mennesker!

Ole Andreas