Som et fyrlys Jesu navn

Jeg har hatt møte i Kjøllefjord. Her møter jeg en liten flokk. To av dem bor som nærmeste nabo av Slettnes fyr. – Når du er så nær, så må du reise dit! oppfordrer de meg. Ja, jeg hadde tid til det i dag, og ikke var det veldig langt å kjøre. Naturopplevelsene her er unike, og det å få være på Europas nordligste punkt og verdens nordligste fastlandsfyr, er jo noe å skrive hjem om.

Jeg når fram til fyret. Tar meg en liten vindfull tur i nasjonalparken her og skal til å arbeide litt i bilen. Utiskten er jo upåklagelig. Barentshavet rett forut, og utenfor tusler en rev. Da kommer det noen turister forbi. De stanser ved bilen, og tror at det ikke er noen i den. De leser bibelversene på siden, og så ser de sangen Navnet Jesus. Og så høres sang. Flere står på utsiden og synger hele sangen, med bilen min som sangbok. De blir litt brydd når jeg åpner vinduet etterpå og takker for sangen.

Vi står ved et fyrlys som skal lyse for de sjøfarende. I vinter døde en far og sønn like ved fyret. Det står ofte om død og liv her. Så høres sangen: «Mitt i nattens mørke blinker, som et fyrlys Jesu navn». Det ble en sterk påminning for den enkle emmisær i bilen.

Kvelden før fikk vi minne hverandre om verset i Ordspråkene 18,10. Herrens navn er et sterkt tårn, til det springer den rettferdige og blir reddet.

Det står om død og liv, og vi kan så lett trø feil. Når båten ser det hvite lyset fra fyret, er det trygt. Er det grønt eller rødt lys, er du i urent farvann. Et fyrlys viser ikke bare veien, men det advarer når du ikke er på veien. Fyrlyset viser deg om du er på veien eller ikke.

Slik ønsker vi at våre møter skal være som fyrlys. Vi trenger at forkynnelsen skiller, slik at vi skjønner om vi er på veien eller ikke. Ser du det hvite lyset i Skriften? Det er bare i omvendelse og tro på Jesus og hans Ord vi får hvitt lys fra fyrtårnet. Kommer du bort fra den veien, lyser det rødt fra fyrtårnet. Da står det om livet!

Ole Andreas Meling