«Mun árpmus, arpmus, árpmus lean, du mánná oskku sis»

Salmesangen klinger så vakkert på samisk. Jeg sitter langt inne på Finnmarksvidda, hvor jeg er på møtereise sammen med Odd Eivind Høyvik fra Lys over Land. Det synges om Guds nåde. «Denne sangen synger jeg hver dag hjemme hos meg selv», sier ei av damene som har funnet sin plass i benkeradene. Nå sitter hun sammen med andre troende mennesker, som også trenger Guds nåde. De synger om Guds nåde. De lengter etter å få høre om Guds nåde.

Et av de ord som ofte høres i dag er ordet nådeløs(t). Altså der det ikke finnes noen nåde. Der det bare er hardhet å møte. Ingen omsorg, ingen velvilje og ingen nåde. Nådeløs(t).

Jesus er full av nåde. Han kommer oss i møte med det vi aller minst fortjener; nåde fra Gud.

«Av nåde er dere frelst, ved tro» leses det fra Efeserbrevet. Nåden, frelsen og troen – alt er en gave fra Gud. Det kostet Jesus ufattelig dyrt å bringe denne gave til veie.

Og så lyder det en sterk takkesang til Ham for nådens overveldende rikdom. Også båret frem langt inne på Finnmarksvidda, og på det samiske språk. «Guds nåde tok den angsten bort, som synda hadde skapt». Det er et sterkt vitnesbyrd om hva Guds nåde kan utrette i et menneskes liv.

Vi har denne uka fått være med på møter i Beazedievvá, Lahpoluoppal, Masi og Kautokeino. Vi har møtt åpne dører både i kapell, kirker, bo- og servicesenter og i private hjem. Selv om mange er bortreist på denne tiden av året, i forbindelse med sommerbeite for reinsdyra, så var det overraskende godt oppmøte på de fleste av møtene. Det er kanskje ingen steder i vårt land, der hvor tradisjonen for husmøter står sterkere enn i Kautokeino kommune. Det er noe helt spesielt i det å få samles om Guds ord i samiske hjem. Nesten alltid møter man der mennesker som sjelden eller aldri går på et vanlig møte. Men når det kalles sammen til husmøte, ja da samles tradisjonen tro både besteforeldre, barn, barnebarn, slekt og naboer. På husmøter der blir det ofte god tid til å prate sammen, og til å bli kjent. Ofte foreslås salme etter salme, også etter at møtet er rundet av. Og så er ofte bordet dekket. Denne uka ble det både pizza og reinkjøtt.

Kristi Himmelfartsdag ble det 4 møter. Og enkelte reiste med fra bygd til bygd for å få med seg mest mulig forkynnelse.

Vi ble bedt innstendig om å komme snart tilbake med forkynnelse av Guds ord. Det finnes også nyfrelste i området som har en inderlig trang til å høre Guds ord. De vet at de trenger det om de skal bli bevart som Guds barn. Og som tilreisende så kjenner også vi på at er det noe vi alle trenger som Guds barn, så er det stadige møter med Guds ord som kan binde oss fast til Jesus Kristus (2.Kor 1.21).

Vi vil takke for stor gjestfrihet. Mange takk og til de som var med og tolket til samisk.

Jan-Tore Olsen