Nøden og kallet

Igjen er Sarepta på tur gjennom Østerdalen med møter. Dette i samarbeid med Emmaus på Rena. Misjonshuset Emmaus på Rena er den bitte lille flokk med det store kall.
De er fire….fem ildsjeler…… som av og til kan samle 10 og 12 personer på møtene på Misjonshuset. Regelmessig samles de til oppbyggelse. Teltmøter i sentrum har de hatt flere ganger om somrene. Ildsjeler……..

Misjonshuset på Rena

Men de nøyer seg ikke bare med å skape møteplass mellom Guds Ord og mennesker på Rena. Nei, for lenger nordover i Østerdalen var det aldri slike oppbyggelsesmøter. Det ble en nød for dem. For to år siden forsøkte de seg på å ha et møte i Koppang….6 mil lengere nordover. Frivilligsentralen var et egnet lokale og nå har de fast møte der en fredag i mnd.
«Vi ønsker at også folket i Koppang skal ha mulighet til å få høre Guds Ord forkynt» sier ildsjelene. Til sommeren skal de også arrangere teltmøter i Koppang sentrum. Audun Hjellvik blir med som taler.

Plakatene om møtene i Koppang var nedrevet alle steder, men ikke inne på Frivilligsentralen
Inne på Frivilligsentralen i Koppang

I morgen (lørdag 23. april) skal vi enda lengere nordover i dalen. For første gang skal det prøves med et møte på grendehuset på Hanestad som ligger i Rendalen kommune. Det er nok svært lenge siden sist det var møte i denne bygda. Det bor ikke mange mennesker der, men hvordan skal de komme til tro om de ikke får høre?

Hvorfor denne nød og brann…… i den bitte lille ildsjelflokk på Rena? – At de i tillegg til….. trofast å legge til rette for møter på sitt hjemsted…..tar ut på sine frikvelder til «nabobygder/kommuner» seks, sju, åtte og ni mil unna. Hvorfor kan de ikke «leve litt for seg selv» i stedet? -rett og slett bare nyte, nyte og nyte det de måtte begjære og heller oppnå alle denne verdens mål…..
Hvorfor er de så annerledes?

Jeg merker på disse ildsjelene at de er grepet av Kristus. De har skuet inn i noe……evangeliets hemmelighet ……Kristi kjærlighet til dem er blitt åpenbart og den har blitt en tvingende makt i deres liv.

Så godt å være sammen med dem. Nød for hverandre. Ber for hverandre. Vitnesbyrdet om sin Frelser og Herre sitter løst. Enkeltpersoner kalles på…..og man ber for dem. Omsorg for syke og mennesker som står i prøvelser. Tid til samtale med ungt par som kommer inn etter at møtet er avsluttet. Ildsjelene skulle jo hjem nå!!! Men nei. Det unge paret ble lyttet til og fikk i vitnesbyrds form svar på de utrolig dype spørsmål som de bar på…….