Be for Valdres!

«Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens Ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg: Menneskesønn! Skal disse benene bli levende? Jeg svarte: Herre Herre, du vet det!» Esekiel 37. 1-3.

Menighetshuset på Bruflat

Vi har vært i Valdres og arrangert møter, og sitter igjen med mange inntrykk. Vi har kjent på gleden over å bli kjent med noen fantastiske damer som trofast arrangerer møter og inviterer naboer og venner for å spre evangeliet om Jesus. Vi har kjent på hvor spennende det er å være med mennesker med ulik bakgrunn, alder og interesser, og likevel kjenne at vi har alt felles som søsken i troen på Jesus. Vi er tilgitte syndere med en stor frelser, og vi har samme mål for evigheten.

Så har vi samtidig kjent på en sorg over hvor mange som ikke kjenner Jesus og over hvor få muligheter barn og ungdom har for å komme på kristne arrangementer for å høre evangeliet. Et par vi traff fortalte at i deres bygd var det ingen steder barn og unge kunne møtes for å høre om Jesus. Det var ingen barnelag, ingen søndagskole, ingen idrettsgruppe, ingen tilbud for unge. Kona sa: «Vi har bedt i mange år om at et ungt kristent par skal flytte opp hit. Når får vi bønnesvar?»

Vi sitter også igjen med et inntrykk av at i Valdres er det stor åndskamp. Kristne der kan fortelle om et kall til å være i Valdres for å vitne, men samtidig kjenne på at det er tungt å bo der. De inviterer mange på møter, de snakker med kollegaer og venner om troen, og arrangerer flere steder der folk kan få et møtested med Guds Ord. Det er et så viktig arbeid de gjør. Men fienden prøver å stikke kjepper i hjulene. Flere kan kjenne på motløshet og at kreftene svikter. Noen opplever at de blir syke eller at noe uheldig skjer rett før de skal arrangere møter. De tenker at det som skjer er langt fra tilfeldig. I Valdres, dalen der det var vekkelse under Hans Nielsen Hauge, er det få kristne igjen. En mann formulerte det slik: «Det er en dødsens ånd her. Vi dør ut.» Vær med å be for disse misjonærene i eget land. Be om kraft, håp og frimodighet i Jesus til å møte og vitne for menneskene de har rundt seg. Be om at Gud må holde de oppe og jage alle onde krefter bort. Vær med å be om vekkelse i Valdres! Be om at Gud må vekke hjertene til de som bor der, at han må besøke hvert et hus, og kalle mennesker til seg.

«For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Luk 19.10.

Hilsen Elisabeth

Hovedbilde: Tor André Haddeland på talerstolen i Ryfoss Misjonshus