Forradal bedehus

Sarepta har besøkt Forradal mange ganger de siste årene. I denne bygda har det vært en rik bedehus- og misjonsvirksomhet opp igjennom årene. De samles regelmessig til misjonsforening, men er svært takknemlige når Sarepta kan sende en taler til bedehuset også.

I går hadde de sprengfyrt en hel dag…..i to ovner…..for å få bedehuset varmt til kvelden. Kjell G. Beitland….som trakterer trekkspillet til allsangen…..er også ivrig på vedhogsten. Det er bra nå når strømmen er så dyr.

Kjell G. Beitland

Denne kvelden sang vi mange julesanger og Kjell åpnet med å lese fra Lukas 2: 21-38.
Simeon fikk se Herrens frelse! Dette er avgjørende for oss også.
Simeon ventet på Messias. Og da Han kom ….og Simeon fikk se Ham….var han rede til å fare herfra i fred.
«Vi slipper å vente. For oss heter det i dag – I dag om du hører hans røst…da forherd ikke ditt hjerte».

Hver gang jeg besøker slike bedehus som i Forradal kjenner jeg på dette:

  1. Velsiga band som bind Guds folk i saman her
    I same kjærleik, same sinn
    Som i Guds himmel er
  2. Vi er av konge-ætt, Eit heilagt syskenlag, Men ser vår høge adel rett Fyrst på den store dag.
  3. Her skil dei store hav Guds folk i ymse land, Men bundne saman vert vi av Dei sterke Andens band.
  4. Her er ’kje fri og træl, Her er ’kje arm og rik. Kvar har den same arvedel Og er dei andre lik.
  5. Om nokon av oss lid, Så græt vi andre med, Og vert han atter løyst og fri, Vi oss med honom gled.
  6. Vi kjenner saknad sår Når her vi skiljast må, Men vonar i Guds rikes vår Kvarandre atter sjå.