For første gang i Hjartdal Menighetshus

I Hjartdal kjente vi oss veldig velkommen ……helt fra den første telefonen ble tatt. På Menighetshuset her samles de regelmessige til tirdagsmøte hver 14. dag, men det er ikke så ofte det kommer predikanter «utenfra» lengere. Be for bygda og flokken! Det var en stor nød blant enkelte ….om at de igjen må få starte barnearbeid på huset. Måtte det lykkes.

Hjartdal Menighetshus

Tidligere gikk det en hovedvei gjennom «sentrum» av Hjartdal. Etter at en ny tunnel kom for noen år siden, er det ikke mange bilene som kjører forbi butikken lengere. Likevel var det ganske så mange bygdefolk som var innom butikken på en dag. Vi stod der med bobilen og innbød til møte.

I går kveld var vi samlet 23 personer med stort og smått. Forkynnelsen var sentrert om Golgata kors og om hvilken betydning det som skjedde der…….. har inn i den enkeltes liv.

Også i Telemark er det mange steder som trenger besøk. Det å organisere og få til møtevirksomhet rundt om i Norden er et møysommelig arbeid. Derfor er det avgjørende at vi stadig får nye lokale frivillige «kretssekretærer» rundt om i landet.

Tom Eftevand har nå tatt på seg denne oppgaven for Telemark. Han skal hjelpe til med praktisk tilrettelegning og besøk til småflokkene. Det vi skje i samråd med leder møtevirksomhet Norden. Samtidig må vi be Herren om å drive ut arbeidere og gi oss nådegaver til forkynnelsen av Guds Ord. Be om det! Og be også spesielt om evangelistnådegaven…..og gaven til å prøve åndene.

Vi ønsker i fremtiden å legge til rette for flere utadrettede serier der vi står i ei bygd over tid. Til disse serien ønsker vi at flere frivillige skal være med å delta. De kan komme med sin campingvogn eller bobil og bo i bygda under møtene. Være med å be og invitere folk…..og være til støtte for talere og sangere. Kanskje kan vi en gang prøve en hel uke i Hjartdal også?

HB