– Sarepta er en forkynnerbevegelse

Kombinert bibelhelg og landsmøte ble arrangert i Nærbø bedehus sine nyoppussede og vakre lokaler. 7 møter og et landsmøte fikk vi gjennomført. Fra 50 til 120 deltok på hvert møte. Til sammen var det rundt 200 personer innom.

» Ja det har vært ei utrolig god helg. Forkynnelse som ga mat for sjela.», skriver Kjellaug Eike på Facebook. Det er akkurat hva Sarepta ønsker med sine samlinger.

Sarepta har et særlig ønske å nå ut til bedehus som er i ferd med å legge ned sitt arbeid. Det er en mengde bedehus rundt i landt dette gjelder for. Og det haster. De fleste bedehus er avhengig av at noen tar initiativ og spør om vi kan ha et møte i bygda. Dette er et misjonsarbeid. Faktisk et slags nybrottsarbeid. Ofte er flokkene få, kollekten liten, annonsene dyre og reisene lange. Det er ikke arbeid som bærer seg økonomisk, og vi er avhengig av en flokk bak som kan bære arbeidet. Sarepta har det, og vi har en voksende skare med faste givere som ønsker å bidra for å realisere dette kallet.

Sarepta har derfor kunnet øke tallet på forkynnere kraftig siste året. I fjor på samme tid var det en ansatt. Nå er det 4 og til høsten vil det være 6 i til sammen 4,35 årsverk. I tillegg er det mange frivillige som ønsker å bidra. Det er derfor riktig som det ble sagt i samtalen på landsmøtet: – Sarepta er en forkynnerbevegelse. På landsbasis er tallet på forkynnere raskt nedadgående. Vi tror at vi har fått et særlig kall til å ta vare på denne tjenesten.

Økonomien har vært sunn de siste årene, med et lite overskudd hvert år. I perioden har vi også fått oppgradert bibelsenteret i Spania, Centro Sarepta. Bassenget er oppgradert i perioden og solceller er montert på taket.

Vi gleder oss også til å få starte opp igjen til høsten. På grunn av korona restriksjoner, har det ikke vært mulig å reise rundt i Spania det siste året. Det vil derfor bli prioritert denne høsten. Andreas Norbye vil reise å besøke kontakter og menigheter for å rekruttere til den spanske bibelskolen som vi vil starte opp igjen etter jul. Vi vil da ha behov for en ekstra lærer i spansk ved senteret.

Arild Melberg vil på samme måten drive markedsføring for å invitere til den norske bibelskolen, og for norske gjester ved senteret.
Vi håper også å få råd til en 9-seters bil så vi kan lettere komme oss rundt med elever og gjester.

Vi har lenge prøvd å få til et diakonalt arbeid i Spania, og det er flere muligheter til det. Men enda har vi ikke funnet den døra som åpner seg.

På landsmøtet ble det valgt inn en styrerepresentant og en varamann. Det var Rolf Lavik som ble valgt inn som styrerepresentant og Oddvar Egeland som varamann.

På grunn av en smittevekst i området, hadde vi ikke fellesang. Det savnet vi! Men vi hadde tilgjengjeld mye god oppbyggelig solosang. Her er det Ole Gunnar Hegle som gleder oss med fin sang.