Bibelhelg 25.-27. juni

Det blir bibelhelg som vanlig for Misjon Sarepta siste helga i juni. Hvert 3. år inkluderer dette et 3 timers landsmøte på lørdagen. Medlemmer har stemmerett her. Men alt er åpent for alle. Ved å komme på bibelhelg, får du

  • en god start på ferien
  • mye god bibelundervisning og forkynnelse av Sareptas forkynnere. Jan Tore Olsen, Kritian Fagerli, Hans Bergane, Johannes Kleppa og Ole Andreas Meling.
  • du er med å oppmuntrer oss i arbeidet ved å komme
  • mulighet for overnatting på Holmavatn leirsted

Møtene vil være åpne, uten påmelding. Vi planlegger for trinn 2 i regjeringens gjenåpningsplan, og det skal da være plass nok. Men vi trenger likevel påmelding til måltider og overnatting på Holmavatn. Derfor fint om du melder ankomst under arrangementer .

Velkommen til Bibelhelg på Nærbø bedehus 25.-27. juni.

Foto: Adobe stock