Et godt hode

Hvis du skal beskrive Jesus med et adjektiv, hvilket ville du brukt? Kjærlig? Mektig? Barmhjertig? Mild?

Alt dette er sant om Jesus. Dette er slike adjektiv som snarest kommer opp når vi skal beskrive Jesus. Men hvorfor kommer ikke ord som smart, intelligent eller forstandig opp?

Vi ser i dagens Norge at kristne ofte blir forlegne på vegne av sin kristne tro. Du blir ikke sett på som så smart lenger om du fronter din tro på Bibelen. Det blir fremstilt som kunnskapsløst å være en kristen. Det er forresten ikke noe nytt at verden alltid har ment at de som levde akkurat da, var de klokeste som noensinne har levd. Bare det avslører hvilken dårskap som ligger i dette moderne hovmod. Bruken av «2021» -argumentet er et typisk eksempel.  Det er forresten ikke et saklig argument, kun en hersketeknikk. Paulus misjonerte i det gamle grekenland. «Jøder vil ha tegn, og grekere vil ha visdom», sa Paulus. Men likevel forkynte Paulus frimodig Ordet om korset! Folk aktet det som dårskap, og Paulus ble sett på som det samme. Men Paulus var stolt av budskapet han forkynte. Han var stolt av kirkens hode.

Da Jesus var 12 år, fikk han være i Jerusalem for første gang. Han samtalte med de kloke hoder, de ledende skriftlærde i tempelet. Spør dem om hvilket adjektiv de ville brukt om Jesus. «Alle som hørte ham, var forundret over hans forstand.» Luk 2,47.

Bibelen er ikke tidsriktig. Men den er skrevet av et klokt hode. Han er hode for menigheten, Ef 1,22. Og vil du bli klok, skal du lytte til kloke hoder.

Det finnes ingen botaniker som kan måles med Jesus, han deltok da Gud skapte blomstene. Det finnes ingen fysiker, ingen zoolog, ingen astronom og ingen matematiker som ham. Det finnes ingen så språkmektig og dyktig med ord. Det finnes ingen med tilsvarende hukommelse, og som kan huske alt helt korrekt. Det finnes ingen lege eller noen person med slik menneskeinnsikt. Ja, du kan nevne hvilket fagfelt du vil, Jesus overgår dem alle.

Men Jesus kom ikke til jord for å vise hva han kunne. Han kom for noe mye viktigere. Han kom for å frelse oss fra våre synder. Han kom for å lide å dø, og bortta alt som stenger mellom mennesker og Gud. Det er Ordet om korset han vil vi skal forkynne.

Kunnskap og intelligens uten kjærlighet, blir selvhevdelse, karierrejag og ærekjærhet. Den dominerende makt i Gud, er kjærligheten. Det er denne guddommelig kombinasjon av kjærlighet og visdom, vi ser gjemt i Ordet om korset.

Men vi finner også Guds innsikt i hans lover og hver eneste formaning.

Derfor er det forstandig å lytte til Hans Ord. Tro dem. Følge dem. Lære av dem. «Å frykte Herren er begynnelse til kunnskap», Ordsp. 1,7.

Vær stolt over Bibelens samlivslære, hustavlene og menneskesyn. Men mest av alt, løft opp Ordet om Korset. For Guds dårskap er visere enn menneskene. 1. kor 1,25

Ole Andreas Meling

Foto: Adobe Stock