Drypp fra Efeserbrevet

Vi fortsetter vandringen gjennom Efeserbrevet. Nå er det kapittel 2 som står foran oss.

Hva er det å være åndelig død? Hvordan kan man vite at man er blitt en levende kristen? Hva er det å frelses av nåde? Hva er tro? Hva er gode gjerninger?

Alt dette og mer til, gir Efeserbrevet svar på. Det er ikke et brev skrevet til akademikere, men til allminnelige, ulærde lekmenn. Det er klar tale, hjertespråk og sjelesorg, alt vi trenger for å leve et kristent liv.

I den åndelige tørre tida vi lever i, så er likevel ikke maten langt unna!

De legges nå ut under fanen Taler og Andakter.