Mer kan vel ei engler begjære, enn gå med så salig et bud

Jesu oppstandelse er grensesprengende. Det er nesten umulig å ta inn over seg alt det får av konsekvenser for vår tro. Les videre sakte.

·        Jesus kommer til oss med fred. Joh 20,19

·        Jesus kaller oss brødre. Joh 20,17

·        Jesus farer opp til sin Far. Joh 20,17

·        Vi er ikke lenger i våre synder. 1. Kor 15,17

·        Vår tro er ikke unyttig. 1. Kor 15,17

·        De som er sovnet inn i troen på Kristus er ikke fortapt. 1. Kor 15,18

·        Jesus er førstegrøden. De som hører Kristus til, skal bli gjort levende ved hans komme. 1. Kor 15,21

·        Alt som Adam ødela, har Jesus gjenopprettet. Vi fikk døden ved Adam og livet ved Jesus. 1. Kor 15,22

·        Den som dør i Kristus, skal oppstå og få et nytt uforgjengelig legeme. 1. Kor 15,42

·        Døden har mistet sin brodd. 1. Kor 15,55

·        Døden er oppslukt til seier. 1. Kor 15,54

·        Han stod opp til vår rettferdiggjørelse. Rom 4,25

·        Hans ord er mektig til å gjøre oss åndelig levende. Ef 2,4-5

·        Hans oppstandelseskraft er virksom i oss som tror. Ef 1,20

·        Vi har fullgodt bevis for at han er Guds Sønn. Rom 1,4

·        Jesus gir oss et kall til å gå, og lover samtidig at han vil være med oss. Matt 28,19

·        Vi skal med all frimodighet befale mennesker om å vende om til Gud. Apg 17,31

·        Vi har ingen grunn til å frykte! Matt 28,10

Hva mer trenger vi til å rette opp våre slappe knær! Hva mer trenger vi til å ha all frimodighet i troen! Til å komme til Jesus som vi er. Til å tro fullt og fast på Hans ord. Til å følge det kall han gir oss! Til å møte død og trengsel med håp! Halleluja! Jesus er oppstått. Sannelig, han er virkelig oppstanden!