Evolusjon eller skapelse

Nettsida fagsjekk.no ønsker ikke å anbefale den kristne troslæren «Guds verden». Hovedgrunnen til det er at den hevder at jorden er ung. Nettsida springer ut fra NKSS skolelaget, med redaktør Bjørn Are Davidsen. Selv har jeg arbeidet lenge i den kristne skolen, og vært tvunget til å bruke mange lærebøker som vi ikke kunne stå inne for alt. Det er ikke ressurser nok i den kristne skolen til å produsere egne norskbøker, samfunnsbøker, naturfagbøker osv. De fleste av disse har avsnitt vi ikke kan stå inne for. Da klistrer vi ganske enkelt på et klistremerke, og sier at «skolen vil bruke læreboka kritisk».

Når noen så lager et alternativ med bibeltro fundament, så burde det kristne skolenorge juble og glede seg. Selv om det var et kapittel i boka de ikke helt kunne stå inne for.

Når det er sagt, vil jeg også frimodig anbefale det synet som er Bibelens mest opplagte tolkning. Jorden er skapt av Gud på overnaturlig vis for ikke mange tusen år siden. Evolusjon kan ikke forklare verdens skapelse. Hele jorden roper til oss: Vi er skapt! Paulus sier at Guds usynlige vesen og hans guddommelighet kraft har vært synlig fra skapelsen av. Mennesker som ikke tror på Gud, er uten unnskyldning. Ja, Bibelen sier at de er dårer! Det er fortsatt helt uforstandig og ikke tro på Gud.

Ja, men Gud kan jo ha skapt gjennom evolusjon? Evolusjonen reduserer ikke Guds under, sier noen. Evolusjon er en filosofi, mer enn en vitenskap. Det er en filosofi, som brukes til å tolke vitenskapelige funn. Evolusjonen bygger på naturalisme, som hevder å kunne forklare alt ved hjelp av kjente naturlover. Gud blir ikke fornektet, men blir heller ikke akseptert som en del av forklaringen. Underet er uforenlig med evolusjonslæren. Å bygge Gud inn i evolusjonslæren, vil alltid bryte med det naturalistiske prinsipp.

Ifølge teorien har evolusjonen frambrakt 3 store «under». For det første har det skjedd en evolusjon av universet, fra et Big Bang til et kosmos. Et vidunderlig, fininnstilt univers. Alt roper til oss: Vi er skapt av en Gud!

Deretter skjedde det en evolusjon av døde materiale til liv. Her har vitenskapen ikke engang kunne bli enige om en teori hvordan det skulle gå til. Aldri har de klart å gjenskape underet i noe laboratorium. Men Jesus kan si til den døde: Lasarus kom ut, og død blir til liv. Han har bevist sin makt. 

Så kommer Darwin inn og forklarer hvordan livet utviklet seg videre til mange arter, og til slutt mennesker. Jeg har besøkt naturhistorisk museum i Berlin og London. Her hevder de at vi kan se evolusjonen utstilt. De kan stille med store fossilsamlinger. Men når du ser på disse, så roper de til deg: Det har ikke vært noen utvikling! Øyenstikkeren for 100 millioner år siden, ser likedan ut i dag. Du kjenner igjen alle arter. Der er en fisk. Der en fugl osv. De berømte mellomledd, er helt fraværende. Det er som å være vitne til keiserens nye klær.

Så prøver kristne å blande skapelseslæren med evolusjon. De putter Gud inn i historien på ulike tidspunkt. Noen sier at Gud startet det hele, og så gikk resten av seg selv. Andre ser at verden er så fininnstilt, at de mener at Gud må ha hatt en finger med. Det har altså ikke vært bare vilkårligheten som har rådd. Noen mener at evolusjonen forklarer alt fram til Adam og Eva. Da grep Gud inn og skapte mennesker på overnaturlig vis.

Mange evolusjonister mener dette er en uærlig posisjon. Enten får du velge evolusjonsteorien som forklaring. Da er alt vilkårlig. Da er det naturlovene alene som råder grunnen. Gud er ikke tilstede i det som skjer. Eller så får du tro på underet. Gud skapte og det stod der. Da kan det være at det gjerne så gammelt ut, like etter at Gud hadde skapt. Adam ble nok ikke skapt som et foster.
 
Men når en har sett hva Gud har gjort av under etter skapelsen, er det ikke vanskelig å tro at skapelsen også var et stort, mektig Guds under. Da blir det heller ikke behov for en gammel jord. Og leser en Bibelen uten at en prøver tolke den inn i en gammel-jord modell, er uten tvil den mest opplagte tolkningen at jorden er ung. Helt udiskutabelt er det at menneskeheten er ung. 

Prøver vi derimot å blande skapertro med evolusjon, kan det få veldig farlige teologiske konsekvenser. Avhengig av hvor i evolusjonshistorien en sier at Gud grep inn, kan en miste mange av Bibelens fortellinger: Adam og Eva som historiske personer, syndefallet og dets konsekvenser, en Gud som skapte alt godt, Noah og vannflommen som en virkelig hendelse. Da begynner vi å utøve bibelkritikk, og stadig mer liberal teologi blir konsekvensen over tid.
 

Ole Andreas Meling