«Jeg har min egen tro»

Utsagnet i overskriften ble sagt av en ung kvinne på haiketur tidlig en søndag morgen for en del år tilbake. Siden hun hadde korssmykke i halsen, spurte jeg om hun var en kristen. «Jeg har min egen tro» var svaret.

Jeg er redd for at alt for mange «har sin egen tro». Også blant oss som hører til i bedehusbevegelsen og som er «aktive» i mye slags virksomheter. Når brudgommen (Jesus Kristus) kommer en dag….. blir halvparten av dem som regnet med at de var på vei til Himmelen………latt tilbake i en grufull, virkelig evighet. De fikk ikke komme inn!  Det er rystende å høre Jesu Ord om dette. De trodde de skulle få komme inn, men de hadde ikke den frelsende tro og tillit til Herren.

«Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?» Luk 18:8b

«Min egen tro» – holder ikke.
Den levende tro, skapt ved Guds Ord og Ånd, den holder. Den tro binder mennesket til Kristus. Det er Han som holder! Den tro er tillit til Herren. Tillit til Herren  –  Herren som er Guds Ord.
Så er det kanskje ikke så rart at Jesus Kristus spør: «Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden».

Troen på Ham og tilliten til Ham, til Hans Ord….er på vikende front hos oss i bedehusbevegelsen. Vi har begynt å lytte til han som sier: «Har Gud virkelig sagt?- det er tross alt  2020!»
Dette møter vi i spørsmål som har å gjøre med skilsmisse og gjengifte, lære- og hyrdeansvar (eldstefunksjon), skapelsen og ikke minst møter vi det daglig i dette som har med materialismen å gjøre. I det å «leve for seg selv».

Joda, «mange rike gav mye» og mange i bedehusbevegelsen gir og har gitt mye………men hjertet…….. Hva med hjertet?  Det er blitt bundet til denne verden og de ting som er i verden.

Selv med et inderlig ønske om å nå til himmelen, aktivitet i kristelig sammenheng og som en «god» misjonsvenn med mange riktige meninger…….er troen….bare blitt til en tro på egen tro. På egen kristendom.
Troen og tilliten til Herren, Han som er Ordet…….har blitt løsnet. Den er blitt løsnet fra Ordet – ved djevelen og hans åndehærs informasjonskampanjer som til stadighet bombarderer menneskenes ører, øyne og følelser. Den levende tro blir løsnet fra Ordet – ved at ens eget kjød har fått mesket seg i rettene fra djevelens servitører. Denne mat inntas i langt større grad enn Guds mat.

De antikristelige krefter forer oss med «nyhetsstoff» hver eneste dag. Dette gjør de på alle områder. Politiske utspill, i samlivsetiske spørsmål, ordningsspørsmål i forhold til mann og kvinne og generelt i spørsmål om hva som er rett og galt. Ordet, uttalt fra Guds munn, skal det skapes oppløsning fra. Man skal løses fra Guds gode vilje og rammer.
Det livslange ekteskapet mellom én mann og én kvinne skal ødelegges. Når hjemmene oppløses er veien videre åpen til å ødelegge samfunnet……ved politikere som utelukker Gud. Det selvopphøyde «gudsmennesket» bestemmer at barn kan drepes og at barn kan være salgsvare. Betal og få. Du eller staten.
Lev imot Guds ordninger og staten skal passe på at «vi alle» heier det frem med flagg og vimpler.

Hver dag viser avgrunnens informasjonskampanjer oss alt vi kan få kjøpe og karre til oss her i dette livet. De sier ingen ting om evigheten og om det at vi ikke kan få med oss noe inn i den. Det er her og nå som teller. Det er meg…..her og nå som er viktig!
Mange av oss, med de mange kristelige rette meninger, har fått hjerter som daglig bindes sterkere og sterkere til denne verden. Det er djevelen selv som binder.

Det er bare en som kan løse disse band som til verden oss binder.  Våkne opp! Bli løst av Herren Gud.

Du som bryter lenker, Løser trellers bånd,
Du som frihet skjenker Ved din Hellig Ånd,
Frem til deg jeg trenger Fra mitt fengsel ut,
Ingen slave lenger, Men et barn av Gud.

Kor: Jeg er din, o Jesus, Jeg er din, bare din,
Kjøpt til din å være, Helt og holdent din

Den som har den levende tro, blir daglig ført til Jesus Kristus. Til hans Ord og i bønn Frelseren.
Den troende har samfunn med Herren. Daglig. Fortrolig samfunn.
Han løfter sitt blikk og venter på Herren Herren.

1. Å hvor salig det skal blive Når Guds barn får komme hjem, Ingen kan den fryd beskrive Å få bo i himmelen! :/: Skue Jesus. skue Jesus, Når han henter sine hjem. :/:

2. Å. hvor salig, å, hvor salig, Å få tro på Jesus her, Men dog enda mere salig Å få se ham som han er! :/: Være hjemme. være hjemme. Fri fra sorger og besvær. :/:

3. Gud skje lov, snart får jeg tage, Avskjed fra min van­dring her, Slippe fri fra sorg og plage, Komme hjem til himlen der, :/: Og i evig, evig glede Være Herren Jesus nær! :/:

4. Der vi slipper skilles mere, Ingen tåre felles der, Ingen sorger der skal være, Herligheten kommet er. :/: Å den dagen, å den dagen, Give Gud den snart var nær! :/:

5. Vær frimodig, du skal vinne, Veien frem til hvilens hjem! Jesus alltid ha i sinne, Løft ditt blikk mot himmelen:

:/: Jesus kommer, ja, han kommer, Snart og henter sine hjem! :/:

Bilde: Adobe Stock