Forskning og misjon ved Centro Sarepta

I flere uker har det vært et ektepar som har brukt Centro Sarepta på en spesiell måte. Det er Solveig og Egil Reindal. I perioder har de også hatt besøk av noen av sine barn. Deres opphold viser at senteret kan brukes på mange og ulike måter.

Solveig er professor i pedagogisk filosofi ved NLA Høgskolen, og har brukt stedet til forskning og studier. Egil er pensjonist, og har bakgrunn som misjonær i Afrika. Nå har han brukt sin misjonærerfaring ved Centro Sarepta. Dette ekteparet har altså hatt et spesielt opphold ved senteret, og det har vært spennende for Sarepta sin del.

De har trivdes svært godt med å være på Centro Sarepta. De har opplevd senteret som velstelt og hjemmekoselig. – Vi har kommet inn i en sammenheng som er innrett på å ta imot nye, og vi har opplevd oss inkludert, sier de. Fritiden har de brukt til å trene og komme i form.

I forhold til det å være i en leilighet for seg selv, har de her kommet inn i en større sammenheng. Her er det god plass, folk å være sammen med og et sosialt og åndelig fellesskap. Det å ha bare ett rom for seg selv i flere uker, har ikke vært noe problem, fordi det er så mye rom elles. -Det kunne blitt litt stusslig og kjedelig for meg om vi skulle hatt en leilighet for oss selv og Solveig hadde vært opptatt med sine bøker, smiler Egil.

Solveig hadde med seg masse bøker, og elles har hun brukt internett som har fungert svært bra. -Vanligvis er en slik studiepermisjon knyttet til et universitet, men jeg har hatt det jeg trengte her. Det har nesten vært som et hjemmekontor, der jeg også har kunne drevet med veiledninga av studenter, sier hun.

I perioden hadde hun en tur til Norge, men har tilbrakt fem uker av studiepermisjonen i Spania. -Det frister til gjentagelse, smiler professoren, og tror kun kommer igjen om et års tid.

Egil har vært både prest og misjonær. Han har tilbrakt mange år i Kamerun, og han har stadig turer til Afrika. Dette gjør at han snakker flytende fransk, han har undervist i evangelisering og han har drevet misjonsarbeid i møte med muslimer. Dette ønsket han nå å kunne gjøre i Spania i regi av Sarepta, og knyttet til konens studiepermisjon. I Spania er det en god del muslimer fra Nord-Afrika, og flere av disse snakker fransk. Det har vært et mål for Sarepta å nå disse med evangeliet, men man har kommet heller kort med det.

-Jeg trenger utfordringer, og det å skulle være med Solveig uten noe å ta seg til, hadde vært som et vanlig ferieopphold, og det hadde ikke vært så greit, sier han. Linken for hans del ble altså franskkunnskapen og muslimer. I 6-7 uker har han flere dager i uken dratt noen timer til en by ikke langt fra Centro Sarepta. Der er det en del muslimer, og Egil har gått på kafeer og på steder disse ferdes, for å få kontakt med dem og dele evangeliet.

-Det har vært en spede begynnelse, men slik er det ofte i møte med muslimer. Jeg har fått noen kontakter og relasjoner, men det er begrenset. Jeg har fått noen gode samtaler, og jeg har fått delt ut noen arabiske NT, forteller han.

-Det er viktig at det blir bedt til Gud for de som har fått NT, og for andre som kan få lese det. Arbeid blant muslimer er svært avhengig av forbønn, understreker Egil, og kaller med det venner av Sarepta til å gå inn i denne tjenesten.

Sett fra Sareptas side har dette vært et spennende nybruddsarbeid. Både Egil og Sarepta håper det legger seg til rett for flere perioder med denne typen misjonsarbeid. Ekteparet Reindal har i det hele glidd inn i miljøet på Centro Sarepta på en flott og konstruktiv måte.