Bibelhelga i juni blir på Vaulali

Carsten Hjorth Pedersen blir årets hovedtaler på bibelhelga 26.-28. juni. Han skal holde fire nødvendige og viktige bibeltimer. Vi ber deg om allerede nå å sette av denne helgen til – avsløring, oppbyggelse og felleskap.

På lørdag vil Carsten holde to bibeltimer der emnet er «Navn av å leve».
Søndag er temaene: «Kristen opplæring i lyset av Guds fulle rustning» (Ef 6,10-19) og «Den kristne opplæring i hjem og menighet.

Andre talere vil også delta på helgen og det settes av god tid til samtale om Sarepta sitt arbeid på lørdag ettermiddag.