Avstand til Livet? – Forkynn Ordet!

Avstanden mellom det som tidligere ble kalt «vekkelsesfolket» i Norden og Guds Ord er blitt større. Synet av Den Evige og hørelsen av Hans røst kveles i tornekrattet – tornekrattet som har gjort at øynene våre ser så kort. Ser snart bare mulighetene til den kortvarige nytelsen…… ..der Jeg er sentrum i tilværelsen.

Det er ikke vanskelig å se den åndelige armod vi befinner oss i her i Norden. Heller ikke så vanskelig å «bjeffe» imot den. Man trenger ikke være hyrde, innsatt av Herren, for å kunne peke klart og tydelig på syndens nedbrytende krefter blant oss som kaller oss kristne. Men å bli gjort til en tjener…….av Herren……som gir åndelig mat til sjelene……..det er vanskeligere for oss. Hyrdens oppgave er ikke bare å peke på det som er galt, men også å gi god føde.

Når jeg reiser rundt om i Norden så møter jeg på noen Guds og Herren Jesu Kristi tjenere. (Ja, i utgangspunktet så er jo alle Guds barn det……og bør være seg bevisst på det.)
Jeg møter noen mennesker som har innviet livet sitt til Jesus Kristus……for å forkynne Ordet til barna som vokser opp i bygda eller bydelen de bor i. Det er ikke snakk om tre år eller en gang i måneden. Det er snakk om mannsaldre og hver uke. I tillegg så er ofte disse med på å legge til rette for at Ordet skal forkynnes også for andre aldersgrupper. Mangt og mye har disse Guds og Herren Jesu Kristi tjenere gitt avkall på i livet for at Ordet skulle bli forkynt. Tidlig i livet skjønte disse tjenere at sin egen komfortsone, ja….. sitt eget selvliv måtte dødes. Deres nærhet til Ordet gjorde at selvlivet stadig ble dødet ved Ånden.

Ved frelsen i Jesus Kristus og ved troen på Ham var det blitt åpenbart for disse, ofte enkle hverdagskristne, at de var kalt til å leve for Ham……og ikke for seg selv.

Vil du som leser dette ……komme tilbake til Herren….fra deg selv livet? Da er veien du må gå – veien tilbake til Ordet. Stå opp nå! Ta til deg av Guds Ord! «Spis!- ellers blir veien deg for lang……»

Når du igjen har fått smaken på Ordet, Nåden og evangeliet så vil nok trangen etter å dele Ordet videre ut komme. Ja, Ordet selv vil bli en bestemmende kraft i livet ditt. Noen kalles da inn til tjeneste blant de unge, andre til tjeneste blant de gamle. Noen tjener blant de forkomne og noen tjener blant de som sterkest blir forfulgt for Jesu navns skyld.

Vi trenger til at alle bekjennende kristne står opp fra seg selv…….og springer til Kristus.
Jeg trenger det i alle fall………..ellers drukner jeg i meg og mitt. Meg og min type kristendom. Meg og min organisasjon.

Vi trenger å fly til…og bli hos Han som er Nåden, Sannheten, Ordet og Livet