Møtehelg i Solemdal bedehus

I Romsdalen er det ikke mye sammenhengende møtevirksomhet. Noen bibelhelger er det, men det at man samles om Ordet en hel uke er det nesten helt slutt med. I Solemdal har Indremisjonsforbundet 3-4 møter etter hverandre av og til. Denne helga var det Sarepta som hadde tre møter. Vi håper at Solemdal bedehus skal få være et sted der «soloppgang fra det høye» får gjestet oss og at nådens sol må få varme hjertene.

Jon Håvard Gundersen var med som taler og Hans Bergane ledet, sang og hadde misjonsinformasjon på møtene. Jon Håvard talte ut fra Josvas bok to kvelder. På Søndag formiddag ble vi, ut fra Bibelen, bedre kjent med Barnabas (Josef).

Fredag kveld deltok Solemdal Misjonskor med god sang. Den kvelden var vi ca. 35 personer på møtet. Lørdag kveld fryktet undertegnede at det nesten ikke ville komme folk på møtet, siden Solemdal Misjonskor hadde lovet å synge på Åndalsnes. Men pessimisten ble gjort til skamme igjen. Det kom godt med folk!

(Bilde Hovedbilde øverst: Fra kaffepausen lørdag kveld)
(Bilde Under: Astrid og Gunnar Holth)

Søndag formiddag deltok Astrid og Gunnar Holth med god og oppbyggelig sang.

Til å være i «lille» Solemdal kom svært godt med folk på alle møtene. Folket kom for å få åndelig mat! Vi holder nemlig på å sulte i hjel. Vi håper at vi også i fremtiden kan få tak i talere……. hit til Romsdalen…… som lever med Herren, får budskap fra Ham…..og har nådegave til å gi oss åndelig mat.

Mange av de fremmøtte gav uttrykk for takknemlighet til Sarepta som la til rette for en slik møtehelg.

 

HB