…«Ved at dere ber for meg»……

For tiden underviser jeg i Filipperbrevet ved Centro Sarepta. En sammensatt flokk av faste unge studenter, fastboende og turister samles om Ordet hver dag. Fordypning i Guds Ord sammen med åpenbarings Ånd lyser opp Veien.

Når det gjelder menigheten i Filippi så hadde Paulus samfunn med dem i evangeliet. De stod sammen i nåden. De ba for hverandre og Paulus elsket dem med Jesu Kristi hjertelag.

Det er mange ting jeg kunne ha lyst til å dele med dere lesere, men nøyer meg med å nevne noe som står skrevet om forbønnens viktighet og glede.

«Jeg vet jo at dette skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg og ved at Jesu Kristi Ånd hjelper meg.» Fil 1:19

Ved at de ber for Paulus skal dette bli til frelse for han ved at Jesu Kristi Ånd hjelper han. Forbønn åpner nettopp for dette at Jesu Kristi Ånd og Guds Ord når et menneske…ja kommer inn……inn med legedom, frelse og utfrielse til et menneske….en menighet….et samfunn.

Paulus beholdt Kristusgleden i fengselet……..og gleden over alle de Hellige i Filippi.

Det ble gjort bønner for ham…….

I Filippi gikk de stadig til bønnestedet……….lever vi der?

 

Bilde: Hans Bergane fikk æren av å innvis talerstolen som vi fikk fra Den Norske Turistkirke. De skulle bytte den ut….og det ble til gjenbruk på Centro Sarepta. Det er godt med gode venner i DNT