Sommermøter i Romsdalen

Sarepta har nå i en 14 dagers tid fremover, sommermøter rundt om i Romsdalen. I går kveld var vi i Tresfjord. Vi har aldri tidligere samlet så mange til Sareptamøte i Kyrkjestova. Folket som kom var veldig takknemlige.

Det er «tørketid» i mange bygder og enkeltmenneskers liv i sommermånedene.  De som ikke reiser på stevner og bibelcampinger om sommeren kan fort ende opp med 3.-4. måneder uten et eneste møte. Et åndelig forfall starter med at forbindelsen til det livgivende ord blir svak…….og etter hvert brutt. Det ender i et frafall. La oss hjelpe hverandre til å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker.

På møtene rundt om i Romsdalen har vi en enkel kaffeservering hver kveld. Det er godt å møtes…..også for å slå av en prat. Ekstra kjekt er det å se at folket samles på kryss og tvers av bygder og «gamle» skillelinjer.

IMG_3695

Ole og Martin Schjølberg sang på møtet