Kallet

Det å etablere misjonsarbeid sør i Europa langs Middelhavet har vært Sarepta sitt hovedkall helt fra starten i 2014. Herren kalte oss først og fremst hit. Vi begynner virkelig å se hvorfor. I Spania opplever vi en verden i miniatyr. Enormt mange mennesker er kommet over havet de siste årene, mennesker som kommer fra helt unådde folkegrupper. I tillegg strømmer hele Europa hit ned på kortere eller lengere opphold og sør-amerikanere finner du nesten over alt.

Det at mennesker blir vunnet for Himmelen….har vi fått oppleve i løpet av de første årene. Stort! Det er også stort å se når nyomvendte emigranter, fra andre siden av havet, begynner å kjenne på kallet til å nå sine egne med evangeliet. «Hva betyr vel livet vårt? Vi må bringe evangeliet til folket vårt….koste hva det koste vil» – sa en som var inne på undervisning på Centro Sarepta.

I vedtektene til Misjon Sarepta sies det blant annet at vi skal etablere et bibel- og opplæringssenter og starte diakonalt arbeid som kan bli til hjelp for mennesker i nød. I alt er hovedfokuset det å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Bibel- og opplæringssenteret er i gang. Her er det mye bibelundervisning gjennom hele året. Fra september til juni foregår dette i to forskjellige klasser. Enkle diakonale oppgaver er blitt lagt i hendene på oss samtidig er vi nå spente på hvordan Herren vil åpne eller stenge for tankene om større diakonale prosjekter.

I Spania har «fri» evangelisering vært forbudt helt frem til 70-tallet. Reformasjonen ble hardt og brutalt slått tilbake på slutten av 1500 tallet. Vi opplever at det er svært liten kjennskap til Kristus hos den jevne spanjol. De siste årene er imidlertid mange misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn blitt klar over situasjonen sør i Europa. Det har ført til at misjonærer sendes hit og at kommune etter kommune, litt etter litt, får besøk av evangeliske kristne.

Vi har nå åtte ansatte i Spania og en i Norge. Med «små» ressurser er det ganske utrolig å se på arbeidet vi av nåde får stå i. Det er klart at Herren selv har gjort dette. Frem til i dag har Han åpnet dører for Ordet…….og Ordet har nådd inn til hjerter. Sammen med disse hendelser opplever vi også trengsler og prøvelser av en slik grad at mange av oss ofte bare går med såre sukk til Herren.

Be for oss! – Og be om at Herrens vilje må skje i fortsettelsen. At Han må åpne dører….eller stenge til…..slik at det blir hans vei vi går på og i hans ferdiglagte gjerninger.

Å…..som vi tenger forbønn og at du på denne måten er med på å bære arbeidet. Takk til deg som står med!

 

 

 

 

Bilde: Fotolia