Programmet for bibelhelga på Holmavatn 22.-24. juni

Nå er bestillingslistene sendt til leirstedet. Det er mulig å komme til enkeltmøter på Sarepta sin bibelhelg! Velkommen er du! Middag er det imidlertid for sent å bestille nå. Fredag kveld starter med at Johannes Kleppa taler over temaet: «Frelsa kjem frå jødane».

Kveldsmøtene starter kl. 19.30 både fredag og lørdag.
Bibeltimene starter kl. 09.30 og 11.15 både lørdag og søndag
Avslutningsmøtet holdes kl. 13.00 på søndag.

Det er kaffemåltid mellom bibeltimene og etter kveldsmøtene. Ett kaffemåltid koster 50 kroner. Registrering og betaling skjer til Hans Bergane eller Oddlaug Kleppa.

Dersom det blir fullt i møtesalen vil de som har bestilt plass/måltid innen 18/6 ha fortrinn til møtesal, men det er også plasser utover i gangen. Møtesalen har en kapasitet på 150 personer.

Detaljert program for bibelhelga/Landsmøtet kan du lese her:Program bibelhelg 2018