Åpne dører…..men

Fra nord til sør i landet vårt er det åpne dører for Ordet. Også på steder der det er flere år siden sist møte, kommer det mennesker for å høre. På Sarepta sine møter rundt om i landet er det ikke uvanlig at ufrelste kommer.

Sist uke hadde Sarepta møteuke i Bud/Tornes. Tilbakemeldingene er veldig gode. Etter at vi tidligere har hatt enkeltmøter der ute, hadde folket tro for sammenhengende møtevirksomhet. Finn Asmussen og Gunnar Karlsen var talere. Liv og Martin Schjølberg deltok også på møtene og hadde mye av det praktiske ansvaret. Vi tror det er avgjørende med sammenhengende virksomhet generelt…..- og spesielt på de hundrevis av stedene rundt om i landet der møtevirksomheten er liten eller lik null.

Møter i Bud og på Tornes 1Møter i Bud og på Tornes 2
Bilde:Sentrale på møteuka: f.v. Gunnar Karlsen, Liv Schjølberg, Finn Asmussen og Martin Schjølberg

På reise fra Midt-Norge til Tromsø sist uke, ble Sarepta tatt godt imot alle steder . I Lavangen og Salangen ble det en festhelg om Ordet. Fint var det å treffe «den lille flokk» på Fauske. Husmøte i Tromsø er alltid rikt og godt. En fin gjeng med ungdommer kom til dette møtet i Tromsø. Likevel er sårt å kjøre forbi bygd etter bygd etter bygd nordover i landet, når man vet at også der….og der ….og der skulle man stoppet og delt Ordet.

IMG_3307IMG_3311
Bilder: Røknes bedehus i Lavangen

Misjon Sarepta bruker i overkant av 80% av midlene til misjonsfeltet sør i Europa og til arbeidet over havet derfra. Vi vil fortsatt ha vårt hovedfokus på misjonsarbeidet ute. Samtidig ligger nøden for Norden tungt på oss som et kall. Vi trenger igjen å få et fokus få forkynnelsen av Guds Ord der omreisende evangelister/forkynnere sendes ut med budskapet som er Livet og gir Livet. Sarepta er svært takknemlige til alle frivillige forkynnere som stiller opp og reiser ut. Vi ber om at enda flere med gave til det kan ta på seg enkeltmøter og/eller møteuker. Vi må nok også kalle og lønne noen medarbeidere til tjeneste i Norden. – men før dette kan skje så ber vi om forbønn. Be om at Herren må gi og drive ut nådegaver til tjeneste.

For at det skal bli «bevegelse» ……bevegelse av mennesker ut med Ordet…. trenger den enkelte av oss å skue lenge, lenge på Kristus. Hans kjærlighet. Hans liv. Hans gang til Golgata. Hans Ord.
Ja, vi trenger så inderlig til å få hvile i det fullbrakte.
Hvilen hos Ham…..i Ham …bringer oss i bevegelse med Ham. I bevegelse ut til alle dem som Han har fullført frelsesverket for, men som enda lever borte fra Ham. Misjon er å bringe ordet til ikkekristne.