Det trengs unge Kristusvitner fra Norden i bevegelse sørover…….med evangeliet

Det er ca. 4,5 måneder siden innvielsen av Centro Sarepta. Hvordan går det med arbeidet i Spania? Ja, det er ett av de mange spørsmålene som vi får når vi reiser rundt om i Norge med møter. «Det er kamp, trengsel og glede»…bruker jeg å svare. – «Og vi er fremdeles helt i startfasen av oppdraget som er gitt oss…….som et kall».

Vi kan ikke skrive hjem om at store flokker med mennesker har overgitt seg til Jesus Kristus. Men kallet, oppdraget og ansvaret blir ikke mindre av den grunn. Vi ber til Herren om at Han må åpne dører for Ordet…..inn til den ene. Når den ene får evangeliet åpenbart….. vil han ikke kunne «la være å tale om det han har sett og hørt» (apgj.4:20). Samtidig som vi ønsker å nå den ene……. så ønsker vi å nå folkeslagene som bor og oppholder seg her sør i Europa…… og på andre siden av havet. Aller mest ønsker vi å vandre i de gjerninger som Gud har lagt ferdige.

Drivkraften i Misjon Sarepta sin virksomhet ligger ikke i trangen etter å skape en stor organisasjon som skal bli sett og lagt merke til. Nei, drivkraften hos oss er som sangeren sier:
«Alle, alle må se! Alle, alle må se! Den herlige Frelser jeg eier, Må alle, alle ham se.»
Det å skape møtepunkt mellom Ordet og mennesker…. er hovedfokus. Vi ønsker å være et folk som lever i Ordet, med Ordet og som er i bevegelse ut med Ordet.

Vi håper at unge mennesker i Norden, som lever i samfunn med Kristus, drives ut av Herren til tjeneste blant og for unge mennesker sør i Europa. Det er gledelig å se at flere unge mennesker kjenner på kallet til en kombinert teltmaker- og misjonærvirksomhet i Spania og tilstøtende områder. Ta kontakt med oss om du går med kall til å være med å bringe Ordet videre ut her sør.

På Centro Sarepta er det for tiden en håndfull, faste kursdeltakere både på den spanske og den nordiske delen. I tillegg kommer det tilreisende kursdeltakere på den nordiske delen for kortere perioder. I oktober og november var det mange på Centro Sarepta som deltok på undervisning en, to eller tre uker. I vinter har det stort sett vært «de faste» deltakerne som har vært her. Ut fra senteret vil vi, steg for steg, ha fokus på å nå ut til nye steder i Spania og naboland. Vil du bli med og ta ansvar for dette gjennom offer, forbønn…….eller kanskje ved å gå?

 

Om du er blant dem som av og til reiser til varmere strøk på ferie så ønsker vi deg hjertelig velkommen på bibelkurs på Centro Sarepta! Her kan også en solstråle fra det høye nå inn …….til smelting, varme og evig liv.
Ta kontakt med oss på: post@centrosarepta.no om du vil vite mer om bibelkursene.

De som skal undervise på den nordiske delen i ukene fremover våren er: Tom Eftevand, Jon Syver Norbye, Jan Tore Olsen, Johannes Kleppa, Jakob Trodahl, Mathias Eftevand, Odd Sverre Hove, Lorents Nord-Varhaug, Svein Wilhelm Nessa, Daniel Brandt og Rolf Lavik. Undervisningsplanen finner du på www.centrosarepta.no

 

Bilde: Fotolia. «Masser av mennesker sør i Europa trenger Kristusvitnesbyrdet»