Morgensamling på Centro Sarepta

I dag var jeg med på «morgensamling» på Centro Sarepta. Dette er et nytt tiltak som man har startet med nå i januar. Samlingen varer et kvarter og er før  bibelundervisningstimene som begynner kl. 09.30 hver dag fra tirsdag til og med lørdag.

På morgensamlingen deltar alle som er på senteret. Det er viktig på Centro Sarepta at de spansktalende og nordisktalende har slike samlinger sammen. I dag las vi Salme 6, vers for vers, både på nordisk og spansk. En sang ble sunget, før vi avsluttet med bønn for dagen….. og Fader Vår, der de fleste ba på spansk.

Fra onsdag av starter vi møteuke på Centro Sarepta. Møtene er hver kveld kl. 19.30 og her blir det tolket til Norsk/Spansk. Velkommen til møtene du som bor her i området!

Vi har ledige rom på Centro Sarepta og har du anledning til å komme hit på bibelkurs så er det en nydelig tid nå fremover. Blomstringen på mandeltrærne er så vidt i gang og temperaturen er behagelig…..i alle fall for meg som reiste fra råkalde Norge. Ta kontakt med daglig leder på Centro Sarepta om du vil komme til senteret.

 

Bilde: Fra morgensamlingen i dag 30. januar (noen som er på senteret var ikke til stede da bildet ble tatt)