Utgivelse av CD

Etter oppmuntring fra misjonsvenner som har vært på bibelhelgene våre i uke 25, har nå noen av sangerne som har deltatt der laget en CD. Vi tar imot bestilling og håper å få sendt CD-ene ut i slutten av uke 50. Bestilling sendes til post@misarepta.no

På CD-en synger Elisabeth Gjerde syv sanger, Ingibjørg og Arild Melberg synger fem sanger og Ole Andreas Meling og Hans Bergane synger fem sanger. Eirikur Melberg har vært teknikker. Opptakene er gjort i lokalt bedehus. Sanden Media er i skrivende stund i ferd med å trykke opp CD-platene.

Fra opptakeneLydteknikker

(Bilder fra opptakene. Legg spesielt merke til vaskekosten! Enkle forhold, men vi tror du blir positivt overrasket av kvaliteten på lyden!)

Dette er en CD som vi tror vil bli til velsignelse…… fordi det mange gode tekster med budskap som trengs inn i vår tid.

Pris for 1 stk CD er 200 kroner + porto. Inntektene fra salget går til Misjon Sarepta sin virksomhet. Vi håper at mange bestiller 10 stykk og selger videre. Det blir det misjon av!! – både i nærmiljøet ……og ut til mennesker som for første gang får mulighet til å høre Juleevangeliet lest på bibel- og opplæringssenteret Centro Sarepta