«…den andre spanske lutherske pastor…»

Forrige helg var det storsamling i Sevilla. Ikke med tanke på antall deltakere, men det var likevel høytid og fest i den lille lutherske kirken IELE (Iglesia Evangélica Luterana Española). IELE er den eneste lutherske kirke i Spania som primært arbeider inn mot spansktalende, og samler på landsplan i underkant av ett hundre mennesker. IELE ble etablert for bare drøyt femten år siden, ut i fra den lutherske kirken i Argentina (IELA) med støtte av Missourisynoden i USA. Deres første misjonærer til Spania ble utsendt fra Sør-Amerika. I troskap mot sitt kall har de forkynt evangeliet og forvaltet sakramentene. Det er både spennende og nyttig og lytte til deres historie og de erfaringer de har gjort seg her på spansk jord.

Lørdag 18. november var det innvielse av nye kirkelokaler i Sevilla. Her finner man den største forsamlingen i deres sammenheng, med drøyt tretti mennesker. Inntil i år har IELE overalt hvor de har vært kun leid møtelokaler på timebasis enkelte søndager hver måned. Det var derfor med stor glede det var kalt inn til åpningsfest i nye leide lokaler i Sevilla som de nå disponerer hver eneste dag hele året. ”Centro Casiodoro de Reina”, har de kalt stedet. Casiodoro de Reina var den som sammen med Cipriano de Valera for første gang oversatte Bibelen til spansk på slutten av 1500-tallet. Lørdagen ble brukt til foredrag, historisk tilbakeblikk, omvisning i Sevilla og kveldsmøte.

Sevilla pastorinnsettelse

Søndag 19. november var det høytidsgudstjeneste med pastorinnvielse hvor José Luis de Miguel Cano fra Valencia, ble ordinert til tjeneste i IELE. Han er kun den andre spanske lutherske pastor som på mange hundre år innsettes til tjeneste på spansk jord. Det var således en historisk dag, og formelle representanter var til stede både fra Argentina, USA, Den Dominikanske Republikk, Portugal, Frankrike og Sveits. Veldig fint også for meg å bli invitert for å være tilstede og ta del i deres glede denne helga. Vi har etterhvert fått et godt og nært personlig forhold til flere av deres arbeidere og medlemmer.

Vi ønsker IELE alt godt over deres tjeneste.

 

Jan-Tore Olsen