Åpnings- og innvielsesfest av Centro Sarepta

I kveld den 28. september ble det igjen en historisk dag i Misjon Sareptas historie. Åpnings- og innvielsesfest av bibel- og opplæringssenteret Centro Sarepta. Styreformann Johannes Kleppa innledet med å lese fra Salme 118 v/24:   «Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den!»

Over hunder personer var møtt frem til festen. Ordfører i Alfaz del Pi deltok sammen med to medarbeidere i kommuneadministrasjonen. Han uttrykte stor glede over etableringen av Centro Sarepta og håpet på at senteret vil føre til at bånd mellom nord og sør blir knyttet enda sterkere.

Ordfører i Alfaz del Pi, Vincent Cortez og Leder utland, Jan Tore Olsen

(Ordfører i Alfaz del Pi og Leder Utland i Sarepta)

Festen foregikk i hovedsak på spansk, men alt ble tolket slik at alle fremmøtte fikk med seg informasjon, budskap og sangen. Jan-Tore Olsen ledet festen og forkynte Guds Ord.Det var flott allsang på spansk og i tillegg sang Andreas og Kristoffer Norbye godt.

Under forbønnshandlingen deltok daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, sammen spansktalende og nordisktalende ungdommer.

Vi kommer tilbake med mer stoff fra festen senere.