Brann i hjertene

På Søndag kveld hadde Sarepta møte på Lura. Oddvar Egeland ledet møtet og han kunne ønske velkommen til en svært ungdommelig forsamling. I løpet av møtet, og i samtaler etterpå, kunne vi helt klart merke en brann i hjertene til flere av de unge. Nød for Sør-Europa og nød for alle de steder i Norge som sjelden eller aldri har evangeliske møter.

IMG_2503

Om verdens «kalde vind» klarer å slokne denne gryende brann hos de unge som var på møtet…. gjenstår å se. Min bønn til Gud for dem er at Han fortsatt må få holde dem tett inn til sitt brennende hjerte. At Gud selv må la den store rikdommen han har gitt dem i Kristus, «bli i dem en kilde med vann som veller fram til evig liv» (Joh 4.14). Jeg ber om at disse unge tar sitt kors opp og går ut med Ordet…….der Ordet sjelden lyder. Det gjelder evig liv eller evig fortapelse for menneskene! Vi må dele rikdommen/Kristus både til dem som sitter i mørket i Sør-Europa og i Norden…….ja over alt.

Mang en gang rystes jeg over meg selv, kristenledere og oss bedehusfolk…….hvor opptatt vi er av «vær og vind», politikk og av å latterliggjøre de «enfoldige» Guds øyenstener. Kunne Herren få vekke oss opp og føre oss inn til Kilden/Kristus, slik at vi hadde noe mer å si om Ham. Ikke bare noen fraser, men at hele Ordet/Kristus måtte bli båret ut. Ordet som er lov og evangelium.