EN HISTORISK DAG

Som mange kjenner til har det vært arbeidet mye med tanke på å få tak i en tjenlig eiendom som kan fungere som base for vårt arbeid i Spania. Det er med stor glede vi nå kan meddele at det 1. oktober ble undertegnet en intensjonsavtale vedrørende kjøp av et tidligere sykehjem med overtakelsesdato og signering av skjøte 15. november d.å. Eiendommen vil bære navnet “Centro Sarepta”.

Eiendommen har ca 1400 kvadratmeter med bygningsmasse, og ligger vakkert til like ved Alfaz del Pi, ca 45 minutter med bil fra Alicante, og med noe utsikt over Middelhavet. Pr. idag er det overnattingskapasitet til ca. 50 mennesker, møtesal, klasserom, kontorer, storkjøkken, svømmebasseng og et flott hageområde på eiendommen. Utvidelsespotensialet er også betydelig. Bygningsmassen bærer preg av meget godt vedlikehold. Den eldste delen er over 100 år gammel, bygget i tradisjonell spansk stil. Denne er ivaretatt ved senere restaureringer og utbygginger.

Eiendommen vil bl.a. brukes til et Bibel- og opplæringssenter med oppstart i september 2017. Detaljert informasjon om dette vil være på plass 1. desember. Her vil vi skape et internasjonalt miljø hvor mennesker fra ulike deler av verden kan knyttes sammen over en åpen bibel. Gjennom bibelundervisning og møtevirksomhet, både på spansk og norsk, er det vårt ønske og vår bønn at mennesker i alle aldre skal få komme i et avklart og rett forhold til Gud, og finne håp både for deres liv og evigheten. Det er når det skapes kjennskap, kjærlighet og tillit til Jesus og Guds Ord, at mennesker i takknemlighet for evangeliet også kan få stille sine liv til rådighet for Herren, og finne sin plass i et globalt misjonsoppdrag.

Sarepta er imidlertid fortsatt avhengig av noe kapital for at kjøpet kan endelig realiseres. Klikk på flg. lenke for å lese mer om prosjektet, og hvordan også du kan bidra til at “Centro Sarepta” blir en realitet;

centro-sarepta-brosjyre-

Arild Melberg og Jan-Tore Olsen befinner seg nå i Alicanteområdet. Mandag og tirsdag vil det bli hektisk møtevirksomhet i møte med lokale aktører. Vi er avhengig av at Gud rører ved menneskers hjerter disse dagene slik at både endelig finansiering, opprettelse av spansk aksjeselskap samt nødvendige bruksendringer for eiendommen kan komme på plass. Det er allerede gjort avtaler om ulike møter med lokal banksjef, advokater og ordføreren i Alfaz del Pi, og vi vil be om konkret forbønn for disse møtene. Det er en uendelig rikdom å få stå i et arbeid som er båret i bønn!

 

Mange, mange takk for all omtanke og støtte!

 

 

img_0168 thumb_img_7928_1024thumb_img_7930_10241img_0967