Nye ansettelser i Sarepta

Det er med gled og takknemlighet at vi i dag kan meddele at Arild Melberg er ansatt i Sarepta fra 1. august 2016.  Han vil gå inn i viktige oppgaver som ligger foran oss med tanke på etablering av et «Centro Sarepta» i Spania. Vi ber om forbønn for Arild og familien hans når han nå går inn i denne tjenesten.

Tidligere har Sarepta ansatt Asger Refslund-Nørgaard som administrasjonsleder for bibel- og undervisningssentret. Dette starter opp høsten 2017. Asger har denne vinteren gått på språkstudier i Spania og han starter opp som ansatt i Sarepta i september 2016. Han vil i tillegg til å administrere selve undervisningsdelen ved senteret også være ute i arbeidet i felten. Husk på Asger i bønn til Gud.

Asger 1
Asger Refslund-Nørgaard.

Den som har vært misjonær vet at arbeidsoppgaven er mange og forskjellige. Vi er helt avhengig av å være fleksible, men i alt Sareptas virksomhet er hovedmålet å være med på å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker.