Styremøte

Tre helger i året samles styret i Misjon Sarepta til møte. Utenom dette har vi telefonstyremøter.  I de helgene hvor vi samles, settes det av god tid til samtale, samtidig som man ofte deltar med møter eller bibeltimer. Sist helg…
Read more