Sarepta i Finnmark

De siste dagene har Sarepta, sammen med Alta frikirke og Pastor Yngve Andersen, hatt møter i Finnmark. Vi har besøkt flere bedehus og forsamlingslokaler, bl.a. i Alta, Karasjok, Lakselv, Lahppoloubbal og Indre Billefjord. Møtene har vært alt fra ungdomskveld i…
Read more