Møter

 • 1. desember 2021 kl 18:00 - 20:00
  Utsatt pga lokalt smitteutbrudd. Selbu (husmøte i Stokkvegen 231) Kristian Fagerli taler

 • 1. desember 2021 kl 19:00 - 20:30
  Røyrvik (Kråa) Loddoveien 23. Hans Bergane forkynner Guds Ord

 • 1. desember 2021 kl 19:00 - 20:30
  Syltosen bedehus. Even Ydstebø taler og synger.

 • 1. desember 2021 kl 19:30 - 21:00
  Etne. Enge bedehus. Ole Andreas Meling og gruppe fra Lundeneset.

 • 2. desember 2021 kl 11:00 - 12:30
  Mo i Rana. Formiddagstreff i Frikirken. Hans Bergane holder andakt og synger.

 • 2. desember 2021 kl 17:30 - 19:00
  Helset bedehus (Familiemøte). Even Ydstebø holder andakt.

 • 2. desember 2021 kl 18:00 - 20:00
  Utsatt pga lokalt smitteutbrudd. Selbu (husmøte i Stokkvegen 231) Kristian Fagerli taler

 • 2. desember 2021 kl 19:00 - 20:30
  Nedre Vats. Ole Andreas Meling taler.

 • 2. desember 2021 kl 19:30 - 21:00
  Rognan (Frikirken) Hans Bergane forkynner Guds Ord og synger.

 • 3. desember 2021 kl 18:00 - 19:00
  Tromsø. Bibelhelg i Norkirken v/Hans Bergane. Time 1

 • 3. desember 2021 kl 19:00 - 20:30
  Binde bedehus. Even Ydstebø taler og synger.

 • 3. desember 2021 kl 19:00 - 20:30
  Inderøya (Utøy bedehus). Kristian Fagerli forkynner Guds Ord

 • 3. desember 2021 kl 19:30 - 20:30
  Tromsø. Bibelhelg i Norkirken v/Hans Bergane. Time 2

 • 4. desember 2021 kl 17:00 - 18:00
  Tromsø. Bibelhelg i Norkirken v/Hans Bergane. Time 3

 • 4. desember 2021 kl 19:00 - 20:30
  Inderøya (Utøy bedehus). Kristian Fagerli forkynner Guds Ord

 • 4. desember 2021 kl 19:00 - 20:00
  Tromsø. Bibelhelg i Norkirken v/Hans Bergane. Time 4

 • 5. desember 2021 kl 11:00 - 12:30
  Inderøya (Utøy bedehus). Kristian Fagerli forkynner Guds Ord

 • 5. desember 2021 kl 11:00 - 12:30
  Riska misjonshus. Ole Andreas Meling taler. (Nlm-regi)

 • 5. desember 2021 kl 11:00 - 12:30
  Steinsdalen bedehus. Audun Hjellvik taler

 • 5. desember 2021 kl 18:00 - 19:30
  Tromsø. Bibelhelg i Norkirken v/Hans Bergane. Time 5

 • 6. desember 2021 kl 10:00 - 11:30
  Sørreisa (Straumen kapell) Bønn/andakt og sang. Hans Bergane deltar

 • 6. desember 2021 kl 19:00 - 20:30
  Setermoen. (Soltun soldatheim). Hans Bergane taler

 • 7. desember 2021 kl 10:30 - 12:00
  Brøstadboten kirke (Formiddagstreff) Hans Bergane taler og synger

 • 7. desember 2021 kl 19:00 - 20:30
  Lavangen (Røkenes bedehus). Hans Bergane taler og synger

 • 7. desember 2021 kl 19:30 - 21:00
  Singsås menighetshus. Kristian Fagerli taler

 • 8. desember 2021 kl 11:00 - 11:45
  Lavangsheimen. Hans Bergane holder andakt og synger

 • 8. desember 2021 kl 17:00 - 18:30
  Espenes (Moen bedehus). Hans Bergane taler og synger.

 • 8. desember 2021 kl 19:30 - 21:30
  Børsa bedehus. Even Ydstebø og Kristian Fagerli taler og synger

 • 9. desember 2021 kl 18:00 - 19:30
  Stabbforsmo bedehus. Hans Bergane taler og synger

 • 9. desember 2021 kl 19:00 - 21:00
  Kammerfoss bedehus. Even Ydstebø og Kristian Fagerli taler og synger

 • 9. desember 2021 kl 19:00 - 22:00
  Oslo (Korsvoll Menighetshus). Tåsenveien 121. Tor André Haddeland taler og flere andre deltar på møtene

 • 10. desember 2021 kl 11:00 - 12:00
  Hattfjelldal bo- og servicesenter. Hans Bergane holder andakt og synger.

 • 10. desember 2021 kl 18:00 - 19:00
  Gilja Bedehus. Even Ydstebø og Kristian Fagerli taler og synger. Møte 1

 • 10. desember 2021 kl 19:30 - 21:00
  Gilja Bedehus. Even Ydstebø og Kristian Fagerli taler og synger. Møte 2

 • 10. desember 2021 kl 19:00 - 20:30
  Forradal bedehus. Hans Bergane taler og synger

 • 10. desember 2021 kl 19:00 - 22:00
  Oslo (Korsvoll Menighetshus). Tåsenveien 121. Tor André Haddeland taler og flere andre deltar på møtene

 • 11. desember 2021 kl 19:00 - 21:00
  Gilja Bedehus. Even Ydstebø og Kristian Fagerli taler og synger

 • 11. desember 2021 kl 19:00 - 22:00
  Oslo (Korsvoll Menighetshus). Tåsenveien 121. Tor André Haddeland taler og flere andre deltar på møtene

 • 12. desember 2021 kl 11:00 - 13:00
  Gilja Bedehus. Even Ydstebø og Kristian Fagerli taler og synger

 • 13. desember 2021 kl 19:00 - 20:00
  Bjørheimsbygd bedehus. Kristian Fagerli og Even Ydstebø taler og synger

 • 13. desember 2021 kl 20:00 - 21:00
  Bjørheimsbygd bedehus. Kristian Fagerli og Even Ydstebø taler og synger

 • 14. desember 2021 kl 19:00 - 20:00
  Bjørheimsbygd bedehus. Kristian Fagerli og Even Ydstebø taler og synger

 • 14. desember 2021 kl 20:00 - 21:00
  Bjørheimsbygd bedehus. Kristian Fagerli og Even Ydstebø taler og synger

 • 15. desember 2021 kl 19:00 - 20:00
  Bjørheimsbygd bedehus. Kristian Fagerli og Even Ydstebø taler og synger

 • 15. desember 2021 kl 19:30 - 21:00
  Bjerkreim bedehus. Ole Andreas Meling taler og synger.

 • 15. desember 2021 kl 20:00 - 21:00
  Bjørheimsbygd bedehus. Kristian Fagerli og Even Ydstebø taler og synger

 • 16. desember 2021 kl 19:00 - 21:00
  Jørpeland (Bedehuset). Kristian Fagerli og Even Ydstebø taler og synger

 • 17. desember 2021 kl 19:00 - 21:00
  Jørpeland (Bedehuset). Kristian Fagerli og Even Ydstebø taler og synger

 • 18. desember 2021 kl 19:00 - 20:00
  Lura bedehus. Even Ydstebø taler og synger.

 • 19. desember 2021 kl 18:00 - 19:30
  Halsnøy. Ole Andreas Meling taler og synger.

 • 19. desember 2021 kl 19:00 - 20:30
  Kvitsøy bedehus. Even Ydstebø taler og synger